Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nelegální zbraně

Od 1. února mohou občané odevzdat nelegálně držené zbraně, aniž by byli stíháni. 

     Prvním únorovým dnem letošního roku nabude účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, která se vztahuje nejen na držitele zbrojních průkazů a licencí, ale může se v některých případech týkat i ostatních občanů. Jedná se zejména o ty případy, kdy v minulosti došlo např. k nálezům starších neregistrovaných zbraní, které jsou však plně funkční a způsobilé k jejich použití.
 
    Součástí výše uvedené novely je proto i ustanovení o zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování. Zákon konkrétně stanoví lhůtu šesti měsíců od nabytí jeho účinnosti, tedy do 31. července 2009, kdy trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní část, předá-li jí v této lhůtě dobrovolně do úschovy kterémukoli útvaru policie. Policejní útvar, kterému byla zbraň do úschovy předána, vydá o převzetí potvrzení. Následně ten, kdo zbraň nebo její hlavní část odevzdal, může ve lhůtě dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání dokladů opravňujících jej k jejímu držení. Pokud o vydání dokladů nepožádá, nebo nebudou-li mu vydány, bude postupováno v souladu s ust. § 64 zákona o zbraních.
 
     V praxi to tedy znamená, že ten kdo má doma zbraň nebo její hlavní část, např. hlaveň, závěr, revolverový válec aj., na kterou nemá povolení, může využít doby amnestie (od 1.2. do 31.7. 2009) a zajít na kteroukoli policejní služebnu, zde zbraň odevzdat, přičemž nebude trestně stíhán. Nepodaří-li se orgánům policie zjistit, že zbraň pochází z trestné činnosti nebo že jí byl spáchán trestný čin, a ten kdo zbraň odevzdal o ní projeví zájem, přejde do jeho vlastnictví.
 
      Veškeré informace lze v případě potřeby získat na místně příslušných odděleních služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
 
 
 
 
                                                                       plk. Ing. Ladislav FIDRMUC     
                                                                              vedoucí odboru
                                                         služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

vytisknout  e-mailem