Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Arturs TUMAŠEVIČS

Č. j. KRPT-196775-46/TČ-2022-070281 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
oddělení hospodářské kriminality
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-196775-46/TČ-2022-070281                                                                                                              Frýdek-Místek 09.01.2023
                                                                                                                                                                              Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, oddělení hospodářské kriminality, Beskydská 2061, Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-196775/TČ-2022-070281

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Arturs TUMAŠEVIČS, nar. 09.09.1997 možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 24.01.2023 vedené pod č.j. KRPT-196775/TČ-2022-070281, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci vydání zajištěných finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, oddělení hospodářské kriminality nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality Frýdek-Místek, Beskydská 2061, Frýdek-Místek, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt por. Bc. Jakub Tala, tel. 974732486, mail jakub.tala@pcr.cz.

                                                                                                                                                                                 por. Bc. Jakub Tala
                                                                                                                                                                                          komisař

Vyvěšeno dne: 25.01.2023
Sejmuto dne: 04.02.2023

vytisknout  e-mailem