Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Frýdek-Místek

ÚO Frýdek-Místek - nález zbraně, jednoranová malorážková pistole, tuzemské výroby. 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Frýdek-Místek
Č. j.:KRPT-114196/ČJ-2011-0702IZ

Frýdek-Místek 10. listopadu 2011


 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


 

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek Frýdek-Místek jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou nález zbraně, jednoranová malorážková pistole, tuzemské výroby, zn. výr. Pavlíček, ráže 22 LR, v.č. 12486, která je uložena u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek.

Zbraň byla nalezena v měsíci červnu v katastru obce Malenovice, okr. Frýdek-Místek, v lese na procházce, poblíž domu čp.79. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastník zbraně, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, a předmětná zbraň připadne do vlastnictví státu. Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/ 

plk. Ing. Bc. Pavla Škorňová vedoucí odboru

z.r.por. Bc. Radan FILIP

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 10.11.2011 komisař

Sejmuto dne: 10.05.2012

vytisknout  e-mailem