Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Bruntál

ÚO Bruntál - nález střeliva u obce Stará Ves 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Bruntál
Partyzánská, č. 9, 792 01 Bruntál
 
Č. j. KRPT-211893-4/ČJ-2013-0701IZ
Bruntál 1. října 2013
Počet stran: 2
 
 
 
 
 
 
          V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 
Dne 30. 9. 2013 bylo na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Bruntál, odevzdáno 18 ks střeliva,   které bylo nalezeno v lese u obce Stará Ves.   
 
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje doručení písemnosti o střelivu jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.
 
Poučení:Podle ustanovení § 135 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce
               povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6-ti měsíců na
               úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby
               pro zbraně a    bezpečnostní materiál, pracoviště Bruntál.Po této lhůtě bude správní orgán 
               postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu,
               ve znění pozdějších   předpisů. Nepřihlásí-li se vlastník zbraně   v zákonem stanovené lhůtě, 
               připadá střelivo do vlastnictví státu.
                        
                Tato stanovená písemnost je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístupna adrese:
                 www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni- deska.aspx .
                                                                   
                                                                                                                  
                Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 01.10.2013
 
                Písemnost odstraněna z úřední desky dne: 01.04.2014
 
 
 
                
 
 
 
por. Mgr. Jaromíra Mikulčáková
komisař

vytisknout  e-mailem