Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oznámení

ÚO Nový Jičín - Oznámení o nálezu střeliva 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Nový Jičín
Sv. Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
 
Č. j. KRPT-248121-4/ČJ-2014-0704IZ
Nový Jičín 21. listopadu 2014
Počet stran: 1
 
 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Nový Jičín (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 odst. 2, § 74 odst. 5 zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních), a v souladu s ust. § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),   z v e ř e j ň u j e :
 
 
 
O Z N Á M E N Í
o   n á l e z u    s t ř e l i v a
 
 
6 ks střeliva ráže 7,62 x 39
7 ks střeliva ráže 6 mm Start do startovací pistole
1 ks střelivo ráže 7,62 x 54 R cvičný
4 ks střeliva ráže 9 mm Blank cvičný
 
 
K nálezu došlo dne 6. 11. 2014 v 17:00 hod. v katastru obce Štramberk, v rodinném domě
č. 464 v obci Závišice při úklidu půdních prostor.
 
Nalezené střelivo bude po dobu 6 měsíců uloženo v úschově u správního orgánu.
 
Nepřihlásí-li se jeho vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
 
Adresa profilu oznamovatele: www.mvcr.cz/desky/policie/novýjicin
 
 
 
 
 
nprap. Bc. David Stanovský
vrchní inspektor
oprávněná úřední osoba
 
tel: 974 735 303
 
Vyvěšeno dne: 21. 11. 2014
por. Bc. Miroslav Gilg
komisař
oprávněná úřední osoba
 
 
 

vytisknout  e-mailem