Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Prevence pro všechny

To je název preventivního projektu, který celoročně realizují, jak policisté - preventisté z jednotlivých obvodních oddělení, tak i policisté z preventivně informační skupiny Ostrava.  

seminář zahájeníseminář zahájení
Cílem projektu je přispívat k posílení právního vědomí dětí a mládeže a upozornit na možná rizika spojené s negativními sociálně patologickými jevy.
Policisté od ledna do června 2011 zrealizovali na základních a středních školách 175 besed na různá témata a účastnili se i preventivně prezentačních akcí například Společně pro bezpečnější Ostravu, Den Policie, Bambiriáda.

Jak už sám název projektu napovídá, osloví i jiné cílové skupiny než jen žáky a studenty na základních či středních školách. V rámci druhé části projektu se zaměříme nejen na zmiňované žáky, ale i na pedagogické pracovníky a seniory. Díky vstřícnosti Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava uspořádáme besedy v sále kina Vesmír.První zahajovací akcí byl dne 21. 10. 2011 seminář pro pedagogické pracovníky základních a

lektoři E-bezpečílektoři E-bezpečí
středních škol (výchovné poradce a metodiky prevence), který zahájil prof. Ing. Gottvald Jaromír CSc. prorektor pro rozvoj a sociální vztahy Vysoké školy báňské.  Následně seminář vedli vedoucí projektu E- Bezpečí a Centra prevence rizikové virtuální komunikace Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.  a dr. René Szotkowský. Tématicky se zaměřili nejen na problematiku kyberšikany jako takové, ale i na doprovodné nebezpečné komunikační fenomény jako je sexting, kybergooming, stalking, hoax, spam, problematiky ochrany osobních údajů či zneužití sociálních sítí.
Učitelé se seznámili i s dalším policejním preventivním projektem Poldík Webík, který je zaměřen na výše popsané fenomény a je určen pro žáky čtvrtých, pátých a šestých tříd základních škol, který se v tomto školním roce realizuje.
 
Následné besedy se zaměří na stále aktuální témata trestní odpovědnosti dětí a mládeže, šikanu, alkohol a drogy, dopravní problematiku.  Na projektu spolupracují i další subjekty jako je Renarkon, Probační a mediační služba České republiky, koordinační pracoviště BESIP pro Moravskoslezský kraj, které obohatí svým výkladem a radami konkrétní besedu.        
Mezi partnera patří i Magistrát města Ostravy, který projekty finančně podpořil.

se známení s Poldíkem Webíkemse známení s Poldíkem Webíkem
Nedílnou součástí preventivního působení bude i beseda pro naše starší občany – seniory. Tímto zveme všechny starší občany – seniory do kina Vesmír ve dne 11. 11. 2011 v době od 9:00 hod. do 10:30 hod., kde ve spolupráci se strážníky městské policie Ostrava proběhne beseda.  Seniorům poradíme, jak se bezpečně chovat doma, venku, aby se „zbytečně“ nestali obětí podvodného jednání ze strany různých podvodníků. Strážníci městské policie nabídnou možnost montáže „bezpečných řetízků“ a předvedou sebeobranu pro seniory.  Je stále žádoucí upozorňovat na možná rizika podvodného chování. 

Podvodníci používají různé záminky, aby od svých spoluobčanů vylákali jakoukoliv finanční částku. Není to tak dávno co 71 letá seniorka pod záminkou vrácení tisícikoruny vpustila do bytu dva neznámé pachatele. Neznámý pár podvodníků ženě sdělil, že přicházejí vrátit přeplatek za plyn. Za tím co s jedním z páru komunikovala, druhého spustila z dohledu. Po odchodu páru nakonec žena nedostala ani „slíbený“ přeplatek, ale zjistila, že ve skříňce ji chybí víc než 220 000,-Kč.

seminářseminář
Další seniorka předala finanční hotovost ve výši 25 000,-Kč neznámému pachateli, který se představil jako fiktivní známý jejího vnuka. Předání finanční hotovosti předcházel telefonát neznámého muže, který tvrdil, že je jejím vnukem a peníze potřebuje na koupi počítače. 
 
por. Mgr. Kateřina Špoková
PIS Ostrava 
 

vytisknout  e-mailem