Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - TKACHUK

Č. j. KRPU-210101-48/TČ-2023-040213 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Děčín
OOP Děčín - Podmokly
Tržní 7, 405 02 Děčín

Č. j. KRPU-210101-48/TČ-2023-040213                                                                                              Děčín 3. dubna 2024 Počet stran: 1

                                                                               OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - Podmokly, ul. Tržní 165/7, Děčín IV, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-210101/TČ-2023-040213OZNAMUJE  veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:

paní Viktoriia TKACHUK, nar. 1997 si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vedeného pod č. j. KRPU-210101-46/TČ-2023-040213,

z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - Podmokly, Tržní 165/7, Děčín IV, 405 02, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Zpracoval:
nprap. Dominik Bydlák
vrchní inspektor
tel.: 974441136

                                                                                                                                                                    npor. Bc. Renata Michajličenková
                                                                                                                                                                                   vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 03. 04.2024
Sejmuto dne: 18. 04.2024

vytisknout  e-mailem