Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kdo je vidět, vyhrává!

BLANENSKO: Cílem akce bylo zdůraznit význam reflexních prvků. 

Během úterního odpoledne se na nám. Republiky v Blansku uskutečnila bezpečnostně preventivní akce, zaměřená na viditelnost chodců. Akce Kdo je vidět, vyhrává, nabídla především dětem zábavnou formou řadu důležitých informací. Ať už o významu reflexních prvků či preventivní rady o pohybu v dopravě. Všichni příchozí si mohli prohlédnout také policejní výstroj a výzbroj státní i městské policie. Zástupci z Českého červeného kříže zúčastněným připomněli zásady první pomoci a u stánku BESIP si poté nejen nejmladší zopakovali pravidla silničního provozu. Nikdo neodcházel s prázdnou, mimo reflexního dárku si příchozí odnesli také spoustu cenných rad a zážitků nejen ze samotného místa akce, ale také z Muzea Blanenska, kde byla pro zájemce připravená bezplatná prohlídka. Tímto patří velké poděkování všem, kteří se na programu spolupodíleli a není jim lhostejný život a zdraví občanů.

Cílem bezpečnostně preventivní akce je především připomenout účastníkům silničního provozu základy bezpečného pohybu na pozemní komunikaci a snížit tak případnou dopravní nehodovost chodců. V konání obdobných akcí budeme proto v Jihomoravském kraji průběžně pokračovat. Další preventivní akce s doprovodným programem na sebe nenechají dlouho čekat, již tento pátek se uskuteční ve Vyškově před budovou Policie ČR, od 16.00 hod a ve stejný čas příští úterý 26. října 2021, v ulici 9. května před ZŠ v Boskovicích. 

Vidět a být viděn“

- je základním pravidlem bezpečnosti na silnicích. Viditelnost je v podstatě vzdálenost, na kterou řidič vozidla dokáže zaregistrovat překážku. Čím bude tato vzdálenost delší, tím více času bude mít na ni adekvátně zareagovat. Přes den můžeme při ideálním počasí považovat viditelnost za dobrou, jiná situace však nastává například při dešti, mlze, sněžení či v nočních hodinách speciálně pak mimo obydlenou oblast, kde samozřejmě klesá intenzita světla. 

Přestože chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, stále mnohdy podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení či použití reflexních a fluorescenčních prvků mohou zvýšit svoji viditelnost a eliminovat tak případné riziko, že se stanou účastníkem dopravní nehody. Je velmi důležité dbát na svoji osobní bezpečnost a především v tomto ročním období doplnit svoje oblečení o reflexní prvky. Jedním z nejpoužívanějších jsou reflexní pásky, které každoročně mezi chodce rozdáváme, pro děti pak máme připraveny reflexní kolečka na školní batoh s motivem malých policistů. Je důležité tyto prvky umístit tak, aby byly dobře viditelné pro řidiče, nejlépe na pohyblivou část těla, případně na kabelku, tašku či batoh tím způsobem, aby co nejvíce poutaly pozornost řidiče. Zvýšit svoji viditelnost můžeme také vhodnou barvou oblečení či doplňků z fluorescenčních materiálů, které rovněž zvyšují světelný kontrast vůči pozadí, ve tmě však svoji funkci ztrácejí, na rozdíl od reflexních materiálů, které odrážejí světlo až na vzdálenost 200 metrů. 

Na nutnost používat vhodné bezpečnostní prvky v silničním provozu pamatuje i legislativa, kdy novelizací zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky za snížené viditelnosti mimo obec.

§53 odstavec 9

,,Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Podle uvedeného není snížená viditelnost pouze tma, ale jedná se o situaci, kdy nemohou řidiči, a další účastníci provozu dostatečně rozeznat vozidla, osoby, nebo jiné předměty na silnici. To znamená, že označení reflexními doplňky jen za tmy nestačí. Připnout by si je chodci měli tedy i v případě mlhy, hustého sněžení nebo šera. 
 

por. Mgr. Lenka Koryťáková, 19. října 2021

Odkazy do noveho okna

1 Český červený kříž

1 Český červený kříž 

Detailní náhled

2 Kdo je vidět, vyhrává (2)

2 Kdo je vidět, vyhrává (2) 

Detailní náhled

3 Kdo je vidět, vyhrává

3 Kdo je vidět, vyhrává 

Detailní náhled

4 Krajský koordinátor BESIP

4 Krajský koordinátor BESIP 

Detailní náhled

5 Nám.Republiky

5 Nám.Republiky 

Detailní náhled

6 policejní motorka

6 policejní motorka 

Detailní náhled

7 Preventivní policejní stan

7 Preventivní policejní stan 

Detailní náhled

8 Soutež BESIP

8 Soutež BESIP 

Detailní náhled

9 Stánek BESIP- nasvícení reflexních prvků

9 Stánek BESIP- nasvícení reflexních prv... 

Detailní náhled

10 Stanoviště BESIP

10 Stanoviště BESIP 

Detailní náhled

11 ukázka policejní výstroje a výzbroje

11 ukázka policejní výstroje a výzbroje 

Detailní náhled

12 ukázka policejních vozidel

12 ukázka policejních vozidel 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem