Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Vladyslav BABIDORYCH

Č. j. KRPB-221476-80/TČ-2022-060288-TU, Vladyslav BABIDORYCH, roč. 2005 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Cejl 4/6
611 38 Brno

Č. j. KRPB-221476-80/TČ-2022-060288-TU

Brno 12. května 2023

SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64  zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Vladyslav BABIDORYCH, nar. 28.06.2005.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: trv. bytem Hostel A Plus, Na Florenci 33, Praha 1, Česko.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, MŘ Policie Brno, Cejl 4/6.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 12.05.2023 pod č.j. KRPB-221476-78/TČ-2022-060288-TU.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na OAKK SKPV MŘ Brno ve všední dny v době od 07:30 do 14:30 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Bc. Tomáš Ungvári

Zpracoval:
por. Bc. Tomáš Ungvári
tel. 974625972
mobil: 606798064
tomas.ungvari@pcr.cz

mjr. Bc. Pavel Rössner
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky


Vyvěšeno dne: 27.05.2023
Sejmuto dne: 26.06.2023

vytisknout  e-mailem