Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zneužití pravomoci úřední osoby

J.Hradec – Myslivecká stráž neměla oznámit ulovení šesti kusů jelenů na společném lovu.(Hlasová schránka 974 233 116) 

Policejní komisařka služby kriminální policie a vyšetřování z oddělení hospodářské kriminality z J.Hradce po velmi precizním  zadokumentování trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby vypracovala dne 16. listopadu 2017 návrh na podání obžaloby již obviněných mužů, kteří neměli při konání naháňky v lednu 2017 v honitbě na Jindřichohradecku, jako myslivecká stráž, jenž byla ustanovena kompetentním městským úřadem, splnit  povinnost vyplývající z jejich pravomoci, neboť jako úřední osoba (myslivecká stráž), měli v neodkladném případě neprodleně oznámit orgánům policie nebo příslušným orgánům státní správy neoprávněné ulovení celkem šesti kusů  jelena evropského staršího jednoho roku na společném lovu, jelikož se jedná o zakázaný způsob lovu dle  zákona o myslivosti. V případě soudem uznané viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákaz činnosti. (§ 329/1c tr. z.)

Policejní komisařka rovněž vypracovala podnět k předání trestního řízení do cizího státu, Dánského království, neboť po shromáždění veškerých dostupných materiálů  je  důvodně podezřelých pět  cizinců, občanů  Dánska, ze spáchání přečinu pytláctví,  kterého se měli dopustit tím, že při společném lovu na myslivecké naháňce v lednu 2017, na kterou byli pozvání uživatelem honitby na Jindřichohradecku, neoprávněně ulovili šest kusů dospělého jelena evropského, a to i přesto, že byli před zahájením společného lovu předem řádně poučeni mysliveckým hospodářem o tom, co se smí a bude lovit, neboť lov dospělého jelena evropského je dle  zákona o myslivosti v České republice zakázán a tímto svým jednáním způsobili škodu dle sazebníku minimálních hodnot neoprávněně ulovené zvěře podle druhu, pohlaví a věku ve výši nejméně 175 800 korun.

Dále policejní komisařka v souvislosti se zakázaným způsobem lovu odevzdala věc k projednání přestupku na příslušný městský úřad, neboť přestupkové jednání má spočívat v jednání mysliveckého hospodáře v tom, že při zahájení myslivecké naháňky měl  mylně poučit  účastníky lovu o tom, že se může lovit jelen evropský tzv. špičák, stáří do dvou let, což je v rozporu s ustanovením  zákona o myslivosti, neboť na společném lovu je možné lovit pouze laň a koloucha jelena evropského. Dále myslivecký hospodář před zahájením společného lovu údajně  nesepsal úplný seznam lovců, kteří se naháňky následně zúčastnili, dále společně s uživatelem honitby ihned po ulovení zvěře neměl zajistit  její označení nesnímatelnou plombou a neměl tak splnil svou povinnost oznámit neodkladně zjištěné závady  a škody orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil, tedy městskému úřadu, čímž měl porušit zákon o myslivosti. Uživatel honitby při konání myslivecké naháňky neměl řádně zabezpečit vydání povolenky k lovu, jak mu ukládá ustanovení  zákona o myslivosti, neboť mysliveckým hospodářem neměli být  do hromadné povolenky zapsáni lovci s cizí státní příslušností, a přesto se tito lovci společného lovu účastnili a zvěř ulovili. Dále společně s mysliveckým hospodářem ihned po ulovení zvěře na společném lovu neměl zajistit její označení nesnímatelnou plombou, čímž měl porušit § 49 odst. 1 zákona o myslivosti (přestupek dle ust. § 63 odst. 2 zákona).

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

7.  prosince 2017

Odkazy do noveho okna

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

ulovený jelen evropský starší  jednoho roku

ulovený jelen evropský starší jednoho r... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem