Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

ŘIDIČI, DOMLUVTE SE!

Prachatice - Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od 1. 1. 2009) pro řidiče?  

ŘIDIČI, DOMLUVTE SE!
U všech nehod být nemusíme, chceme být tam, kde jde o životy a zdraví.
 
Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od 1. 1. 2009) pro řidiče?
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud 
  1. zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100 000,- Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),
  2. nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
  3. nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce apod.)1)

Policii ČR volejte, pokud  

      a)    není splněna některá z výše uvedených podmínek,

      b)   nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.

Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samostatný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný protokol.

NEZAPOMEŇTE

Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě2) podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.


1) Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstavatel apod.) 
2) Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny.
 
Tísňové volání:
112 Integrovaný záchranný systém
158 Policie České republiky
150 Hasičský záchranný sbor České republiky
155 Rychlá zdravotní služba
156 Obecní policie

 

vytisknout  e-mailem