Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Povinně zveřejňované informace

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
úřední deska orgánu nemocenského pojištění
Informace vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor personální
Lannova tř. 193/26
370 74 České Budějovice
Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňují následující informace:
Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno učinit podání ústně do protokolu:
Úřední hodiny
Pondělí – Pátek:      08:00 – 14:00 hodin
 
Adresa, na které je možné odevzdat podání:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor personální
Lannova tř. 193/26
370 74 České Budějovice
Elektronická podatelna:
e-mail:                       krpc.ssppse@pcr.cz
intranetový e-mail: milan.klestinec@pcr.cz
datová schránka:     eb8ai73
 
Forma pro doručování podání v elektronické podobě: veřejná síť internet, CD, DVD, flash disk, doporučený formát – soubory ve formátu .doc, .pdf.
Nahlížení do spisového materiálu
Účastníci řízení mohou nahlížet do spisového materiálu týkajícího se řízení ve věcech nemocenského pojištění v době úředních hodin podatelny nebo po předchozí domluvě.
Adresa:  Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice (3. poschodí - sociální evidence)
tel.: 974 221 576
fax: 974 221 947
e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz
intranetový e-mail: milan.klestinec@pcr.cz
Informace ve věcech nemocenského pojištění pro policisty a zaměstnance v působnosti Krajského ředitelstvípolicie Jihočeského kraje
Tyto informace poskytuje pracoviště skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí, oddělení výkonu personálních činností odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v době úředních hodin podatelny.
Adresa: Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice (3. poschodí - sociální evidence)
tel.: 974 221 576
fax: 974 221 947
e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz  
intranetový e-mail: milan.klestinec@pcr.cz
 
Určení pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně)
 
Pracoviště, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně):
skupina služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
 
Služební orgán:
Ing. Jan Černý, vedoucí odboru personálního
tel.: 974 221 400
fax: 974 221 935
e-mail: krpc.person@pcr.cz, jan.cerny@pcr.cz
Zástupce služebního orgánu:
Ing. Miroslava Koubová, vedoucí oddělení výkonu personálních činností
tel.: 974 222 401
fax: 974 221 935
e-mail: krpc.person@pcr.cz, miroslava.koubova@pcr.cz
Pracovník pověřený vedením agendy za služební orgán:
Milan Kleštinec, referent sociálních věcí
tel.: 974 221 576
fax: 974 221 947
e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz, milan.klestinec@pcr.cz
Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna)
 
Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrady mzdy:
skupina služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
 
 
Pracovník pověřený vedením agendy za služební útvar:
Vlasta Černá, vedoucí skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
tel.: 974 221 584
fax: 974 221 947
e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz, vlasta.cerna@pcr.cz
 
Další informace jsou dostupné na Úřední desce orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra:
 
http://www.mvcr.cz/clanek/uredni-deska-organu-nemocenskeho-pojisteni-ministerstva-vnitra.aspx

vytisknout  e-mailem