Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Silvestr v Praze - AKTUALIZACE

V souvislosti s letošním silvestrem připravila pražská policie standardní bezpečnostní opatření. 

 

Stovky policistů budou v ulicích Prahy dohlížet na bezpečnost, dodržování veřejného pořádku a samozřejmě i dodržování platných nařízení souvisejících s aktuální epidemiologickou situací. V případě zjištění porušení nařízení policisté občany a návštěvníky Prahy upozorní na porušení nařízení a nutnost jejich dodržování.

Taktéž upozorňujeme občany, že v letošním roce došlo k úpravě používání pyrotechniky na území hlavního města Prahy. Veškeré informace naleznete na níže uvedených odkazech.

Vyhláška o používání pyrotechnických výrobků na území hl. m. Prahy a vizuály jsou k dispozici na: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/pyrotechnika/index.xhtml

Interaktivní mapa vymezených oblastí a další informace na webu města: https://drive.google.com/drive/folders/1eMhQUg4PqTUI1bDo0ymZMkfd8CiXVkzw?usp=sharing

S blížícím se koncem roku mnozí občané nakupují zábavnou pyrotechniku. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky???

 • zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit
 • nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti
 • výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat
 • při používání se vždy řídit návodem
 • při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé
 • s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk
 • v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty
 • kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké
 • pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem
 • rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat

Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat dle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba do velkého obchodního domu, kde je větší záruka, že se zde nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou.

Zábavná pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií:

 • Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.
 • kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.
 • Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.
 • Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Policie České republiky proto občanům doporučuje používat pouze schválené výrobky, pozorně si přečíst návod k použití, dodržovat zásady pro bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření, k tomu, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku. Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 30.12.2020
tel. 731195321

Aktualizace - 01.01.2020

V průběhu silvestrovské noci policisté v pražských ulicích neřešili žádné zásadní problémy. Nejvíc oznámení se týkalo pouštění pyrotechniky 54x, rušení nočního klidu 26x a zákazu vycházení 10x. Celkově pražská policie vyjížděla od šesti večera do šesti rána  k celkem 269 oznámením, což je o 50 méně než loni. Oproti jiným rokům policisté častěji vyjížděli k hádkám doma, ale třeba také v ubytovnách.

Při shromáždění, které se konalo na Václavském náměstí 31.12.2020 policisté zajistili tři osoby. Ty jsou v současné chvíli podezřelé z přestupkového jednání. 

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 01.01.2021

vytisknout  e-mailem