Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraní

Č. j. KRPA-303235-6/ČJ-2019-0011IY 

OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1  oznamuje nález zbraně:

  • pistole samonabíjecí, značka výrobce FN, model 1900, ráže 7,65 mm Browning, výrobní číslo 401712, belgické výroby včetně zásobníku
  • pistole samonabíjecí. značka výrobce ČZ, model 27, ráže 7,65 mm Browning, výrobní číslo 465678 včetně zásobníku

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně.  Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) po dobu 6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se její vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.    

Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

Zpracovala: Jiřina Cihelková

                                                                                                      otisk úředního                                   npor. Ing. Zdeňka Kopecká

     razítka                                                        vedoucí oddělení

                z r. nprap. Milan Lorenc v. r.

Vyvěšeno dne:  22. 10. 2019

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem