Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně expanzní zbraň

KRPA-281522-2/ČJ-2022-0014IY 

Č.j.KRPA – 281522-2/ČJ-2022-0014IY                                                            V Praze 5. října 2022                                                                                                     

Oznámení o nálezu zbraně

            V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.

            Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:

»          expanzní zbraň - samonabíjecí pistole BRUNI CAP, ráže 9 mm KNALL,

            v.č. 2020 N084257 + typově příslušný zásobník

           

jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, OSZBM Praha IV se sídlem Praha 4, Soukalova 3408 dne 7.10.2022.

            Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.

            Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem  7.4.2023

            Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx

Zpracoval: Bc. Pavel Damian

                                                                                               npor. Mgr. Andrea Bezoušková

                                                                                           vedoucí oddělení služby pro zbraně

                                                                                             a bezpečnostní materiál Praha IV

Vyvěšeno dne : 10. října 2022

Sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem