Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace k nemocenskému pojištění policistů KŘP hl. m. Prahy

Č. j. KRPA-2023/ČJ-2023-0000OP 

Pro účely plnění povinností vyplývající ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace.

1. Určené pracoviště k plnění funkce správního orgánu = služební orgán I. stupně -  pracoviště sociálních evidencí oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí   Odboru personálního Krajského ředitelství policie hl. města Prahy se sídlem na adrese:

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Odbor personální, Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
Bartolomějská 7
110 00 Praha 1
- 2. poschodí vpravo – sociální evidence

 Úřední hodiny:

pondělí až čtvrtek 07:30 - 11:30 hodin

V tyto úřední hodiny je možno učinit podání ústně do protokolu, nahlížet do spisu nebo požádat o informace ve věcech nemocenského pojištění.

 2. Úřední hodiny podatelny služebního orgánu I. stupně, kde je možno osobně odevzdat podání ve věci nemocenského pojištění.

pondělí až čtvrtek 08:00 -  15:00 hodin
pátek 08:00  - 14:00 hodin

3. Doručování podání v digitální podobě:

a)  na přenosném technickém nosiči dat: záznamová media CD/DVD, USB flash disk
b)  prostřednictvím informačního systému datových schránek
c)  prostřednictvím veřejné sítě internet – e-mail

4. Elektronická podatelna Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, kam je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem.

datová schránka: ID: rkiai5y
e-mail:krpa.op.uctarna@pcr.cz (Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí)

5. Pracovnice pověřené vedením agendy za služební orgán I. stupně:

Jitka Jandejsková referent sociálních věcí tel: 974 823 652
e-mail: jitka.jandejskova@pcr.cz
Ivana Martínková referent sociálních věcí tel: 974 823 651
e-mail: ivana.martinkova@pcr.cz
Ilona Vladařová referent sociálních věcí tel: 974 823 655
e-mail: ilona.vladarova@pcr.cz
Jana Šebková referent sociálních věcí tel: 974 823 626
e-mail: jana.sebkova@pcr.cz
6. Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrada mzdy:

Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
Bartolomějská 7
110 00 Praha 1

Bc. Radek Janečka, vedoucí oddělení
pracovník pověřený vedením agendy
tel: 974 823 620
e-mail: radek.janecka@pcr.cz


 

Vyvěšeno dne: 11.05.2023
Sejmuto dne: 

vytisknout  e-mailem