Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Spolupráce v oblasti protidrogové prevence - Revolution Train

Ředitel Národní protidrogové centrály se dne 10. května 2016 zúčastnil tiskové konference na téma „Drogy v pohraničí, česko-německá spolupráce v prevenci a projekt Revolution Train", pořádané Nadačním fondem Nové Česko pro německá i česká média v Aši. 

Předmětem tiskové konference bylo shrnutí současné situace v oblasti zneužívání nelegálních drog v příhraničí a aktuálně existujících možnosti vzájemné česko-německé spolupráce s cílem tento jev efektivněji regulovat.  V rámci tiskové konference byly mimo jiné představeny i závěry workshopu, který se konal 26. dubna 2016 v Železné Rudě za účasti odborníků na protidrogovou prevenci ze SRN i ČR, na kterém bylo konstatováno, že tento projekt je svou formou a provedením univerzálním komunikačním nástrojem, který je srozumitelný i za hranicemi českého kulturního prostředí, kde může působit se stejnou ambicí jako v ČR a doplnit existující kvalitní preventivní programy, ale také ukázat na ty, které mají k efektivitě daleko.  Na tiskové konferenci přítomný zástupce koordinátorky spolkové vlády SRN pro oblast závislostí paní Mortler, vyjádřil myšlence i realizaci projektu podporu a vyjádřil přání přenést projekt na podzim do SRN a provázat ho s již existujícími preventivními aktivitami proti drogám. Dosavadní zpětné vazby německých žáků na program ukazují, že Revolution train může tímto směrem směle jet. Součástí konference bylo rovněž představení návrhu modelu česko-německého provozu vlaku.

Ředitel Národní protidrogové centrály plk. Mgr. Jakub Frydrych spatřuje v projektu příležitost jak pomocí moderní 5D technologie interaktivním způsobem oslovit cílovou skupinu dospívajících dětí a s využitím reálného příběhu jí interaktivním způsobem přiblížit okolnosti vzniku jak drogové závislosti, možnosti její léčby tak ale i rizika trestně právních následků, které jsou zpravidla dříve či později nedílnou součástí závislosti na drogách. Protidrogový vlak považuje za ojedinělý projekt tohoto typu, jehož nespornou výhodou je kromě jeho formy i mobilita, která je limitována „pouze“ končícími kolejemi a v neposlední řadě i možnost sběru dat od velkého množství respondentů včetně pedagogů. Národní protidrogová centrála se od počátku projektu podílela prostřednictvím svého zástupce na tvorbě příběhu a scénáře s cílem zvýšit právní vědomí cílové skupiny a vhodnou formou upozornit v souladu s právním řádem ČR na následky protiprávních jednání spojených ať už s legálními nebo nelegálními návykovými látkami.   Za současné situace, kdy je česko-německé pohraničí významně ovlivňováno organizovanými skupinami v souvislosti s výrobou a distribucí metamfetaminu (pervitinu), ředitel Národní protidrogové centrály vidí v této konkrétní možnosti spolupráce s německou stranou příležitost, jak rozšířit dosavadní převážně trestně právní spolupráci mezi ČR a SRN o smysluplnou preventivní aktivitu.     

Více podrobností k projektu na stránkách www.revolutiontrain.cz.

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
12. května 2016
 

 

vytisknout  e-mailem