Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společná Zahajovací konference PDP 1 a PDP 2

V reprezentačních prostorech Hotelu Spiritka proběhla dne 18. 10. 2021 společná Zahajovací konference Předem definovaných projektů PDP 1 a PDP2. 

Projekty jsou realizovány v rámci Programu Vnitřní věci, Programové oblasti 20, tedy Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti, které jsou financované z Norských fondů v letech 2014-2021. Konečným příjemcem těchto projektů je Policejní prezidium ČR, konkrétně Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy.

Na konferenci, jejíž konání muselo být z důvodu pandemie koronaviru dvakrát odloženo, byli pozváni hosté, kteří se významnou měrou podílí na jejich realizaci.

V úvodu ředitel obou projektů plk. JUDr. David Fulka, MBA objasnil jejich vzájemné velmi úzké propojení a vyzdvihl vysoký přínos pro Policii České republiky.

Potřebu zkvalitňování mezinárodní spolupráce v boji proti organizovanému zločinu a přeshraniční trestné činnosti zdůraznil při svém vystoupení také velvyslanec Norského království Robert Kvile, který svoji účastí podtrhl význam celé akce.

Slavnostního setkání se mimo dalších významných hostů účastnili i zástupci Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu PhDr. Marie Kaufmann a Mgr. Šimon Krbec, ředitel Odboru finančních mechanismů a strukturálních fondů Ministerstva vnitra RNDr. Ivo Ryšlavý, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Ing. Michal Keřka, náměstek ředitele Správy logistického zabezpečení Ing. Milan Grohmann, zástupci Ministerstva financí a mnozí další.

Projekt PDP 1 s názvem „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech“, zejména jeho jednotlivé aktivity, představil přítomným plk. Mgr. Karel Agh, který jako jeho projektový manažer stál na počátku přípravy a zahájení realizace projektu.

S projektem PDP 2, tedy „Modernizace policejního výcvikového centra“, seznámil pozvané hosty jeho manažer plk. Mgr. Radek Simon společně Ing. arch. Miroslavem Velehradským, jednatelem společnosti, která revitalizaci objektu bývalých kasáren v Kutné Hoře na moderní policejní výcvikové centrum architektonicky připravila.

Náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Keřka zdůraznil význam spolufinancování prostřednictvím fondů EHP a Norska při realizaci ekonomicky náročných investičních akcí. Společně s ředitelem ÚPVSP plk. Fulkou poděkoval prostřednictvím pana velvyslance Norského království členským státům EHP – Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku za finanční podporu, bez které by tyto projekty nebylo možné realizovat.

Ředitel projektů v závěru konference vyjádřil přesvědčení, že oba projekty budou realizovány v daných termínech a v potřebné kvalitě. Přítomným hostům poděkoval za dosavadní odvedenou práci.

ENGLISH VERSION

pplk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, publicistka projektu

Odkazy do noveho okna

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 18.10.2021 

Detailní náhled

Zahajovací konference 18.10.2021

Zahajovací konference 18.10.2021 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem