Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA - Kontrolní akce „FACTORY 2018“

V průběhu minulého týdne proběhla celostátní akce „Factory 2018“, která byla zaměřena na dodržování zákona o zaměstnanosti. Jednalo se o součinnostní kontroly celní správy a cizinecké policie, zaměřené na oblast subdodavatelských firem přidružených k automobilovému průmyslu. 

Uskutečněné akce se zúčastnilo zhruba 200 celníků a 370 policistů. V rámci celé republiky zkontrolovali 72 subjektů, kdy u 54 zjistili porušení právních předpisů na úseku zaměstnávání cizinců.

Z celkového počtu 719 kontrolovaných pracujících cizinců (414 občanů EU a 305 občanů mimo EU) bylo u 122 osob ze třetích zemí (mimo EU) pojato důvodné podezření z nelegálního výkonu práce a v 541 případech (368 občanů EU a 173 občanů „třetích zemí“) na místě kontroly zaměstnavatel neprokázal splnění oznamovací povinnosti příslušnému Úřadu práce.

Nejvíce případů podezření na nelegální práci cizinců ze „třetích zemí“ zjistili kontrolní orgány v Libereckém, Karlovarském, Královehradeckém kraji a hlavním městě Praha. Krajem s největším počtem nedodržení informačních povinností ze strany zaměstnavatele je Plzeňsko.

Zjištěná porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti budou jednotlivými celními úřady postoupena k dalšímu řízení na místně příslušné Oblastní inspektoráty práce. Zaměstnavatelům hrozí sankce až do výše 10 milionů korun.

Policisté se při akci rovněž zaměřili na potírání trestné činnosti v souvislosti s nelegální migrací, odhalování padělaných a pozměňovaných cestovních dokladů a jiných osobních dokumentů. Do akce se zapojilo všech 14 krajských ředitelství Policie ČR.

Výsledky akce potvrdily trend zaměstnávání cizinců zejm. z Ukrajiny a Moldávie bez platného pracovního povolení. Při kontrolách bylo zjištěno 104 osob při nelegální výdělečné činnosti a 3 osoby při nelegálním pobytu na našem území. Policie zahájila celkem 110 řízení o správním vyhoštění (nejvíce v Karlovarském kraji – 26, Středočeském kraji – 22 a Libereckém kraji – 20), 172 osob se dopustilo přestupku podle zákona o pobytu cizinců na území ČR a uložili jsme 57 blokových pokut v celkové výši 28 400 Kč. Dvě osoby se dopustily trestného činu a jeden cizinec byl umístěn do zařízení pro zajištění cizinců.

18. dubna 2018                                                                                                                                                                                                         plk. Mgr. Kateřina Rendlová                                                                                                                                                                                 tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem