Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Spokojenost zastupitelů obcí z území bývalého okresu Náchod s činností Policie ČR

Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Na teritoriu OOP Jaroměř bylo osloveno 12 obecních zastupitelstev, kam byly rozeslány dotazníky. Vyplněné dotazníky byly navráceny z 9 obcí.

Jaroměř Otázka 1 Jaroměř Otázka 1
Jaroměř Otázka 2 Jaroměř Otázka 2
Jaroměř Otázka 3 Jaroměř Otázka 3
Jaroměř Otázka 4 Jaroměř Otázka 4
Jaroměř Otázka 5 Jaroměř Otázka 5
Jaroměř Otázka 6 Jaroměř Otázka 6
Jaroměř Otázka 7 Jaroměř Otázka 7
Jaroměř Otázka 8 Jaroměř Otázka 8
Jaroměř Otázka 9 Jaroměř Otázka 9
 
Jaroměř Otázka 10 Jaroměř Otázka 10
 
Otázka č. 11
Co by se mělo na práci Policie ČR podle Vás nejvíce zlepšit? Uveďte jednu podle Vás nejdůležitější věc.

            V této otázce panovala u zastupitelů z jaroměřska poměrně shoda, když lze jejich odpovědi shrnout pod téma větší přítomnosti policistů v ulicích.

 
Jaroměř Otázka 12 Jaroměř Otázka 12
 
Jaroměř Otázka 13 Jaroměř Otázka 13
 
Jaroměř Otázka 14 Jaroměř Otázka 14
 
Jaroměř Otázka 15 Jaroměř Otázka 15
 
Jaroměř Otázka 16 Jaroměř Otázka 16
 
Jaroměř Otázka 17 Jaroměř Otázka 17
 
Jaroměř Otázka 18 Jaroměř Otázka 18
 
Jaroměř Otázka 19 Jaroměř Otázka 19
Přestože územní obvod OOP Jaroměř patří podle statistik k nejvytíženějším v rámci okresu Náchod a co do počtu spáchaných trestných činů je na druhém místě, je spokojenost zastupitelů s úrovní bezpečnosti v jejich obcích vysoká – 83% z dotázaných je spokojeno. Stejný počet tzn. 83% respondentů Policii ČR v místě svého bydliště důvěřuje. Ještě vyšší je v procentech vyjádřená spokojenost s chováním policistů, která dosahuje 89 %.

            Na opačném pólu je hodnocena dostatečnost informovanosti občanů, se kterou je spokojeno pouze 10% dotázaných. Nízká je i navštívenost internetových stránek OOP Jaroměř, které shlédlo 20% respondentů. Vzhledem k vytíženosti mezinárodní komunikace, které prochází městem Jaroměř a ovlivňuje dopravu i v ostatních částech jaroměřského regionu je i vysoká míra nespokojenosti s bezpečností a plynulostí silničního provozu. S touto situací je nespokojeno 80% respondentů. Stejně jako u ostatních obcí je i na teritoriu OOP Jaroměř jako největší nebezpečí vnímána majetková trestná činnost – krádeže.

vytisknout  e-mailem