Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Speed Marathon 2024 v Olomouckém kraji

OLOMOUCKÝ KRAJ - Policisté v kraji budou měřit stanovené rychlostní limity. 

Aktualizace:

V rámci Speed Marathonu, který proběhl v pátek 19. dubna 2024, policisté v kraji zkontrolovali 209 vozidel a řešili celkem 133 přestupků. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 92 řidičů, dvěma z nich policisté na místě zadrželi řidičské průkazy, dalšímu z řidičů policisté zadrželi řidičský průkaz kvůli jeho ovlivnění alkoholem. Mezi další nejčetnější přestupky, které policisté řešili, patřil špatný technický stav vozidel, nesprávný způsob jízdy nebo předjíždění v místech, kde je to zakázáno, ale také držení hovorového zařízení během jízdy. Příkazem na místě policisté vyřešili 119 přestupků, na pokutách vybrali částku 198 200 korun. Zbývajících 14 přestupků oznámili k projednání příslušnému správnímu orgánu.

kpt. Mgr. Jiřina Vybíhalová
22. dubna 2024

V pátek 19. dubna 2024 se v Olomouckém kraji uskuteční celorepubliková akce s názvem „SPEED MARATHON 2024“, která je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů v obcích i mimo obec. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Do výběru míst měření se do 31. března 2024 mohla prostřednictvím internetových stránek zapojit také veřejnost.

Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích. Proto také policie o akci předem informuje veřejnost prostřednictvím médií. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika spojená s nedodržováním rychlosti, následkem které dochází každoročně k tisícům dopravních nehod s desítkami zmařených lidských životů.

Více informací o akci a vytipovaná místa můžete zjistit na internetové stránce: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon

V roce 2023 bylo při této akci zkontrolováno v celém Olomouckém kraji 370 vozidel. Zjištěno bylo celkem 175 dopravních přestupků a jeden trestný čin. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 125 řidičů. Policisté dále přistihli 2 řidiče pod vlivem alkoholu a 1 pod vlivem návykových látek.

Od letošního roku se také zpřísnil postih za překročení rychlosti:

 - o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ni pokuta na místě do 1 500 korun, ve správním řízení 2 000 - 5 000 korun,

- o 10 km/h a více v obci nebo mimo ni pokuta na místě 1 500 - 2 000 korun, ve správním řízení 2 000 - 5 000 korun a dva trestné body,

- o 20 km/h v obci (o 30 km/h mimo obec) a více pokuta 2 500 - 3 500 korun, ve správním řízení 4 000 - 10 000 korun, 4 trestné body,

- o 40 km/h v obci (o 50 km/h mimo obec) a více -  pokutu příkazem na místě nelze udělit, ve správním řízení lze uložit sankci v rozmezí 7 000 - 25 000 korun, 6 trestných bodů a současně zákaz řízení v délce 6 - 18 měsíců.

Tak lehkou nohu na plynu a šťastný návrat domů.

por. Mgr. Ladislav Jílek
18. dubna 2024

vytisknout  e-mailem