Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Speciální výslechová místnost dovybavena i ve Vyškově

VYŠKOV: Chceme chránit oběti i svědky traumatizujících událostí. 

Výslech poškozeného bývá spojen se znovuprožíváním popisovaného skutkového děje, což je pro něj traumatizující. Tzv. speciální výslechová místnost umožňuje šetrnější způsob výslechu. Hlavním účelem vybudování výslechové místnosti je nepoškozovat dítě - oběť, svědka  trestné činnosti a zmírnit tak traumatický zážitek prožité události. Dovybavená místnost se zásadně liší od tradičních policejních kanceláří. Nutný pobyt dítěte je tak méně traumatizující. Vedení výslechu v takto zařízené místnosti umožní usnadnit kontakt s policií a chránit dítě před nepříjemnými zážitky způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště. Tím je také naplněna dikce zákona a svědek  je chráněn před negativními vlivy spojenými s vyšetřovacím úkonem.  Zároveň je nutné zajistit podrobný  audio i video záznam pro další využití orgánů v trestním řízení, soudních znalců aj. a umožnit komunikaci vyslýchajícího policisty s dětským psychologem nebo soudcem.

V loňském roce jsme podali na Ministerstvo vnitra projekt na dovybavení speciální výslechové místnosti. To nám poskytlo finanční prostředky ve výši sedmdesát tisíc korun, které byly použity na technické vybavení místnosti. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje uvolnilo další finanční prostředky, téměř třicet tisíc korun k dovybavení výslechové místnosti nábytkem. A tak díky Ministerstvu vnitra a vedení Krajského ředitelství policie Jmk mohla vzniknout plnohodnotná  specializovaná výslechová místnost pro dětské oběti a svědky a nejen pro ně.

V projektu byly využity dvě místnosti. První je vybavena dětským nábytkem, kobercem, hračkami a  doplňky, aby působila příjemně a důvěryhodně na děti a je zároveň přizpůsobena i pro dospělé oběti. Druhá místnost je tzv. monitorovací a je vybavena především počítačovou technikou a je určena pro účely pořízení a  zpracování záznamu, a to včetně výstupu na přenosová média. Místnosti byly již propojeny polopropustným zrcadlem, které slouží k pasivnímu monitorování činnosti probíhající ve výslechové místnosti zúčastněnými osobami (např. státní zástupce, soudce, pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí apod.).

Výslechová místnost je určena:

- pro výslechy dětských obětí a svědků trestné činnosti

- pro výslechy dospělých traumatizovaných  násilným nebo mravnostním  trestným činem

- pro výslechy mladých delikventů (tato možnost je dána z. č. 218/2003)

- pro výslechy jiných zranitelných obětí (oběti sexuálních TČ či obětí domácího násilí)

- pro provádění rekognicí-ochrana svědka  nebo oběti  TČ-polopropustné zrcadlo mezi dvěma místnostmi

Význam dokumentace a videozáznamu:

- kdykoli v průběhu trestního řízení je možno objektivně přezkoumat dodržení zákonných podmínek výslechu

- zlepšuje objektivnost protokolace výslechu

- umožňuje úplnost a včasnost protokolace

- poskytuje podklad pro vypracování znaleckého posudku z oboru psychiatrie

- záznam výslechu dítěte je použit jako důkaz před soudem - neopakuje se traumatický zážitek z prožité události opakovaným výslechem

por. Mgr. Alice Musilová, 12. 5. 2017

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem