Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Speciální kamion týmy opět v akci

Policisté zkontrolovali 80 náklaďáků 

 

V minulém týdnu proběhla v Jihomoravském kraji další speciální akce na nákladní a autobusovou dopravu. Policie ČR vytvořila pro tyto kontroly odborný pracovní tým „KAMION TEAM“ vzhledem k vysokým požadavkům a znalostem v problematice nákladní a osobní dopravy. Speciální tým je složen z policejních odborníků proškolených na problematiku nákladní dopravy napříč všemi krajskými ředitelstvími policie v ČR. 

Do akce bylo nasazeno celkem 6 hlídek KAMION TEAMU a hlídky Speciálního oddělení dohledu Morava. Jako při předchozí akci i tentokrát proběhla v součinnosti s celní správou, mobilními expertními jednotkami Centra služeb pro silniční dopravu a státním odborným dozorem Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Ministerstva dopravy. Vzhledem ke vzrůstajícímu trendu nepovolené manipulace s tachografy se na toto policisté při kontrolách zaměřili a využili, tak nové vybavení, kterým je zařízení AMT II. (Antimanipulační tester). AMT slouží přímo k odhalování sofistikovaných manipulací s digitálními tachografy, obcházení systému SCR (katalytická reakce prostřednictvím Ad-Blue).

V průběhu akce bylo zjištěno několik porušení, kdy nejčastějším prohřeškem bylo porušení v oblasti technického stavu vozidel a sociálních předpisů. Policisté udělili za porušení v oblasti sociálních předpisů celkem 4 kauce v částce 274 tisíc korun. Za porušení sociálních předpisů bylo uloženo 12 pokut v příkazním řízení a 2 oznámeno místně příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Během akce se také kontrolovaly maximální hmotnostní limity vozidel a jejich náprav, kdy kontrolní vážení odhalilo 9 porušení a  z toho 8 vozidlům byla zakázána další jízda do přeložení nákladu. Ve 2 případech byla odhalena nepovolená manipulace s tachografy, spočívající v napadení snímače pohybu vozidla a dále byl odhalen 1 řidič, který manipuloval doby řízení tím, že používal k jízdě cizí kartu. 

Nepovolená manipulace s tachografy je nelegální a porušuje předpisy týkající se sledování pracovní doby a odpočinkových dob řidičů kamionů. Tachografy jsou elektronická zařízení nainstalovaná v nákladních vozidlech, která zaznamenávají informace např: o rychlosti jízdy, vzdálenosti ujeté vozidlem a čase řízení či odpočinku řidiče.

Nepovolená manipulace s tachografy může zahrnovat různé praktiky, jako je manipulace s tachografickými kartami, tzn., že řidiči používají falešné tachografické karty, karty jiného řidiče nebo manipulují s kartami tak, aby záznamy neodpovídaly skutečnosti.

Mezi další nepovolené manipulace patří zneužívání odpočinkových dob, kdy řidiči manipulují s tachografem tak, aby záznamy ukazovaly, že jsou v době odpočinku, i když ve skutečnosti pokračují v řízení vozidla či si mění nebo odstraňují záznamy z tachografu a provádějí další úpravy, aby skryli nepřesnosti ve svých záznamech.

Tyto praktiky jsou nelegální a mají vážné důsledky. Je důležité dodržovat předpisy týkající se tachografů a pracovní doby řidičů. Předpisy jsou navrženy tak, aby chránily bezpečnost na silnicích a zdraví řidičů tím, že omezují nadměrnou pracovní dobu a zajišťují dostatečný odpočinek.

Pokud jsou během kontroly zjištěny nedostatky nebo porušení předpisů, mohou být na místě uloženy nejen pokuty řidičům, ale požadováno například i složení kauce jako záruky, že se dopravce dostaví k projednání přestupku před příslušný správní orgán. Kromě toho jsou policisté oprávnění ve vybraných případech zadržet řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, zkrátit technickou způsobilost vozidlu nebo zabránit v další jízdě s vozidlem jeho odtažením nebo přiložením technického prostředku. Nově policisté také kontrolují, zda řidič nebo provozovatel nemá nedoplatek za dopravní přestupek, který spáchal v minulosti a který nezaplatil.

Obdobné akce na odhalování nejzávažnějších porušení a velmi závažných porušení oblasti sociálních předpisů dle nařízení 2016/403/EU, které bezprostředně ohrožují veškeré účastníky silničního provozu, budou nadále ve zvýšené míře pokračovat, a to v rámci celé České republiky. 

Dodržování sociálních předpisů je důležité k zachování bezpečnosti na našich silnicích a samotnému zdraví řidičů!

Při kontrole nákladních automobilů se policisté zaměřují na různé aspekty, jako jsou například:

-Technický stav vozidla

-Dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných látek a odpadů

-Správnost naložení a přepravy nákladu

-Platnost řidičského průkazu a dokladů o vozidle

-Dodržování pracovní doby řidičů

-Přepravu neoprávněných osob

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
23. května 2023

vytisknout  e-mailem