Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Soutěž dopravních policistů

JIHLAVSKO: Policisté budou řídit v Jihlavě křižovatku 

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve středu 21. srpna změří své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů.  Soutěže se zúčastní celkem čtrnáct dopravních policistů. Jedná se o policisty z pěti dopravních inspektorátů územních odborů, z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a z dálničního oddělení ve Velkém Beranově.

„Hlavním účelem krajské soutěže je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti dopravních policistů na krajské úrovni. Proto má krajská soutěž dvě části - teoretickou a praktickou část. Soutěž je postupová a dva nejlepší policisté postoupí do celorepublikového kola soutěže,“ uvedl plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Teoretická část soutěže se bude stejně jako v předešlých ročnících konat v prostorách učeben na Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Zahrnuje test z pravidel silničního provozu a test z odborných znalostí právních předpisů, které se týkají výkonu služby dopravních policistů. Na vypracování testu z pravidel silničního provozu bude účastníkům stanoven časový limit.  Praktická část soutěže, a to jízda zručnosti, se bude konat také v areálu Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Při jízdě zručnosti se soutěžící musí poprat se slalomem mezi kužely, couváním mezi stojící vozidla, s otočením vozidla na malém prostoru i s jeho bezpečným zastavením na předem určeném bodě.

Poté se soutěžící a tým rozhodčích přesunou na křižovatku u autobusového nádraží na ulice Jiráskova - Fritzova, kde bude pokračovat praktická část soutěže.  Ta bude zahrnovat řízení silničního provozu na této křižovatce stanovenými pokyny po dobu pěti minut pro každého účastníka. V době, když budou řídit křižovatku policisté, bude vypnuta na křižovatce světelná signalizace. Řidiči i chodci se tak budou muset řídit pokyny policistů.

Předpokládaný časový harmonogram akce:

08.15 hodin - slavnostní zahájení - Polygon Jihlava

08.30 hodin - zahájení teoretické části - Polygon Jihlava

09.30 hodin - zahájení praktické části a jízda zručnosti – Polygon Jihlava

11.00 hodin - zahájení praktické části - řízení křižovatky – křižovatka Jiráskova – Fritzova (v blízkosti autobusového nádraží) v Jihlavě

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

20. srpen 2019

vytisknout  e-mailem