Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Souhrnné informace za rok 2012

ZLÍNSKÝ KRAJ: Statistika, druhy trestné činnosti, priority...  

 • Základní informace
 • Násilné trestné činy
 • Domácí násilí a mravnostní trestné činy
 • Další druhy registrované kriminality
 • Dopravní nehody
 • Přestupky
 • Priority pro rok 2013
 • Policejní rekordy a kuriozity
 • Různé

Základní informace

 
Počet obyvatel v kraji (2012)
588 343
Počet příslušníků Policie ČR
1202
Počet občanských zaměstnanců
251
Počet obyvatel v kraji
588 343
Počet obyvatel na policistu
486
Počet trestných činů
8 887
Objasněnost trestných činů
54,47 %
Počet přestupků
56 617
Počet trestných činů ve Zlínském kraji klesá. To je trend, ve kterém Zlínský kraj pokračuje již několik let. Zatímco v roce 2010 jsme vyšetřovali celkem 9430 trestných činů, v roce 2011 jich bylo 9227 a o rok později o dalších 340 méně. Celkem se tedy v roce 2012 stalo ve Zlínském kraji 8 887 trestných činů. V rámci republiky to bylo 304 528 skutků, Zlínský kraj se tak řadí ve srovnání s jinými kraji na předposlední místo. Na druhé příčce jsme se umístili v objasněnosti, kde dlouhodobě vede kraj Karlovarský (65,6 %).
„V našem kraji se podařilo za loňský rok objasnit 54 procent trestných činů (tzn. 4841 skutků). Toto číslo hodnotím velmi kladně. Nemáme sice tolik registrovaných trestných činů jako většina dalších krajů, nicméně stále platí, že máme na starost nejvíce obyvatel na jednoho policistu v republice. Proto jsem s procentem objasněnosti a pomyslnou stříbrnou pozicí v rámci republiky nadmíru spokojen,“ uvedl ředitel krajského ředitelství plk. Ing. Bedřich Koutný. Pro doplnění upřesnil, že na jednoho policistu ve Zlínském kraji připadá 486 obyvatel.
V roce 2012 jsme v souvislosti s trestnou činností stíhali celkem 4739 lidí, z toho 2152 recidivistů, 563 žen (nejčastějším druhem trestné činnosti u žen jsou hospodářské delikty), 236 trestných činů spáchali mladiství ve věku 15 – 17 let, dalších 55 pak děti, kterým ještě 15 let nebylo. Pod vlivem alkoholu se stalo 1089 trestných činů.
V okrese Zlín se stalo 2783 trestných činů, v Uherském Hradišti 1976, v Kroměříži 1658 a ve Vsetíně 2470. V přepočtu na 10 tisíc obyvatel je nejvyšší kriminalita v našem kraji v okrese Vsetín.
V souvislosti s finančním šetřením se podařilo zajistit 135 milionů korun (2011 – 142 milionů, 2010 – 83,5 milionů Kč). Jde o vyčíslení movitého i nemovitého majetku pocházejícího z trestné činnosti pachatelů, o jehož dalším osudu rozhoduje v rámci trestního řízení soud.
 
 
23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Násilné trestné činy

Potěšující informace je, že v našem kraji ubylo násilných trestných činů. Za rok 2012 se jich stalo 687, tedy o 23 méně než v roce předešlém. Mezi nejčastější násilné trestné činy se každoročně řadí úmyslné ublížení na zdraví (242, objasněno 79 %) a porušování domovní svobody (116, objasněno 75 %). Celková objasněnost násilných trestných činů přesáhla 75 procentní objasněnost.
V rámci celé republiky se v loňském roce stalo 188 vražd. Ve Zlínském kraji to bylo sedm vražd (stejně jako v roce 2011) a devět pokusů (počet vražd včetně pokusů v roce 2010 - 8, 2011 – 13, 2012 -16). Prozatím neobjasněna zůstává vražda z listopadu, která se stala v Hulíně. Obětí byla osmašedesátiletá žena, jejíž tělo se našlo v jejím domku.
 „Na tomto případu kriminalisté pořád pracují. Motivem vražd bývají v našem kraji špatné osobní vztahy, které vygradují v tak fatální konce. Případ, kdy pachatel svou oběť neznal, jsme v posledních třech letech zaznamenali pouze jeden. A sice v únoru v Bystřici p. Hostýnem. Pachatelem byl psychicky nemocný muž, který pobodal náhodnou kolemjdoucí,“ vysvětlil ředitel. Dvakrát vloni vraždily ženy.
Co se týká loupežných přepadení, nahlášeno jich bylo celkem 94, z toho 9 se odehrálo v různých finančních institucích. Také tady je objasněnost nadpoloviční. Pachatelé jsou většinou maskovaní a mnohdy sem zajíždí z jiných krajů. Jejich dohledání je o to složitější.

 

23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Domácí násilí a mravnostní trestné činy

Trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí, tedy tzv. domácího násilí, jsme vloni zaregistrovali celkem 25, objasnili jsme 21 případů. Další případy, které by se daly charakterizovat podobně, ovšem spadají například mezi ještě závažnější činy, jako je znásilnění, ublížení na zdraví, nebo dokonce pokusy o vraždu. Nelze tedy jednoznačně říct, že pouze v 25 případech se odehrávalo domácí násilí, bylo jich podstatně více.
„Této problematice soustavně na Krajském ředitelství ve Zlínském kraji věnujeme zvýšenou pozornost, protože se v praxi potvrzuje, že se jedná o vysoce latentní a často dlouhotrvající a brutální násilí, které je mimo jiné pácháno na osobách zvlášť ohrožených, tedy seniorech,“ popsal ředitel Bedřich Koutný. „Aby se u vyšetřování incidentů, které jeví znaky domácího násilí, postupovalo co nejvhodnějším způsobem, pravidelně monitorujeme konkrétní práci policistů, kteří na místě zakročují,“ doplnil.
V souvislosti s tímto druhem trestné činnosti používáme často institut vykázání. Jde o preventivní opatření, kdy partner (rodič, dítě, apod.) musí na dobu deseti dnů opustit obývaný prostor. V roce 2012 jsme vykazovali celkem 102 krát (Zlín – 36, Vsetín – 28, Uherské Hradiště – 20 a Kroměříž – 18). V roce 2010 jsme vykázali 81 násilníka, v roce následujícím jich bylo 126 (některá vykázání se mohla opakovat).
Vloni u nás bylo nahlášeno 23 případů znásilnění a 20 pohlavních zneužívání. Většinu z těchto případů (74 procent) se podařilo objasnit. Jde o trestné činy, které spadají do kategorie tzv. mravnostní trestné činnosti. Takových skutků se u nás stalo celkem 87, objasněnost je více než osmdesátiprocentní.

 

23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Další druhy registrované kriminality

Nejvíce práce mají policisté každoročně s majetkovou trestnou činností. Celkem se u nás stalo 4546 majetkových trestných činů, tedy polovina z celkové registrované kriminality. Za majetkové trestné činy jsme vloni odstíhali celkem 1324 lidí, z toho 756 byli recidivisté. 142 případů měly na starosti děti (do 17 let). Nejvíce se vloni kradlo na Vsetínsku (1394 skutků). Objasnit majetkovou činnost je velmi obtížné, daří se to přibližně v jedné třetině případů. V republice se tím ale řadíme na třetí místo.
Co se týká krádeží věcí, mezi nejčastější nahlášené případy patří krádeže jízdních kol (310) a krádeže věcí z aut (292). Z kategorie krádeže vloupáním je patrné, že se pachatelé nejčastěji vkrádají do tzv. ostatních objektů (918), jinak do obchodů (140), chat (174) nebo rodinných domků (146).
Stále sofistikovanější jsou pachatelé hospodářské trestné činnosti. V této oblasti jsme zaznamenali celkem 1057 trestných činů, objasnili jsme jich 599 (= 57 procent). Mezi nejčastější hospodářské delikty v roce 2012 patřil podvod (227 případů), úvěrový podvod (121 případů) a zpronevěra. Pachatelé hospodářské trestné činnosti napáchali škodu za 589,283 milionů korun.
Mezi nejčastější trestné činy se každý rok řadí zanedbání povinné výživy. Také vloni nám bylo nahlášeno 631 případů (v roce 2011 jich bylo 699). Dalším frekventovaným trestným činem je ohrožení pod vlivem návykové látky (487, z toho 155 mají na svědomí recidivisté, 36 ženy) nebo maření výkonu úředního rozhodnutí (451, v tomto případě je velmi silná recidiva – zaznamenali jsme ji ve 250 případech).
Vloni jsme vyšetřovali celkem 14 případů násilí proti úřední osobě (v jedenácti případech proti policistovi, ve třech proti strážníkům).
V roce 2012 jsme vyšetřovali 72 trestných činů a 7 přestupků spáchaných na seniorech. V roce 2011 to bylo 67 trestných činů a 12 přestupků. Nejčastěji pachatelé zneužívají falešných legend. Například v březnu 2012 muž podvedl důvěřivou ženu, které se do telefonu představil jako její vnuk a požadoval více než 50 tisíc korun na opravu automobilu. Peníze poté seniorka předala cizí ženě, údajné kamarádce falešného vnuka.
Na úseku TOXI jsme ve Zlínském kraji zajistili v roce 2012 celkem 44 varen a 31 pěstíren marihuany. Největší byla v Jankovicích na Kroměřížsku.
 
23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

 

Dopravní nehody

Ve Zlínském kraji se v loňském roce stalo celkem 3003 dopravních nehod (Zlín – 1107, Kroměříž 519, Uh. Hradiště 702 a Vsetín 675). Vzhledem ke změně vykazování statistických údajů však toto číslo není adekvátně srovnatelné s loňským rokem. Potěšující je, že následkům nehod podlehlo o deset lidí méně než v roce 2011 (32 v roce 2012). Zemřelo 14 řidičů, 8 motocyklistů, 4 chodci, 3 cyklisté a stejný počet spolucestujících. Ve čtyřech stovkách případů hrál roli při nehodě alkohol. Nejčastější příčinou nehod je tzv. způsob jízdy (například nepozornost). Rozdělíme-li nehody do věkových kategorií, nejčastěji bourají lidé ve věku 20 – 25 let, následováni kategorií 35 – 40 let. U 185 případů řídili řidiči nad pětašedesát let. Nejvíce nehod se stává mezi 16. až 18. hodinou, na cestách v obci v pátek a mimo obec pak v sobotu.
Stále velkým úskalím je počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu.
 
23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

 

Přestupky

V roce 2012 jsme zaregistrovali nižší počet přestupků než v roce předešlém, a to 56 617 (68 545 v roce 2011). Největší pokles – o téměř čtvrtinu – je zaznamenán v silničním provozu (-24 %). Projevuje se tak zřejmě zaměření naší pozornosti na prevenci, zejména na vyhledávání tzv. pirátů silnic. Stále ale dopravní přestupky tvoří polovinu celkového počtu registrovaných přestupků. Následují přestupky proti majetku (7210) a na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, kterých bylo vloni 6827. Přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo zjištěno 1586. Podnapilých řidičů (pod jedno promile) jsme vloni zastavili 876 (711 v roce 2011, jde tedy o nárůst počtu řidičů pod vlivem alkoholu o 23 %). Nutno podotknout, že i tady se projevilo vyšší úsilí policie vyhledat podnapilé řidiče, kteří jsou v dopravě nebezpeční nejen sami sobě.
Příslušníci cizinecké policie za uplynulý rok vyřídili celkem 1434 přestupků. Pro porušení povinností cizinců řešili 804 skutků.
 
23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

 

Priority pro rok 2013

Z výčtu registrované kriminality se odvíjí také naše priority stanovené pro rok 2013. Je jasné, že respektujeme a hodláme plně naplňovat také priority policejního prezidenta, tedy:
 • intenzivní zaměření na oblast daňové kriminality a problematiky trestné činnosti spojené s nedovolenou výrobou alkoholu, PHM apod.,
 • efektivní a komplexní odhalování trestné činnosti v drogové problematice,
 • zaměření se na informační kriminalitu,
 • intenzivní a důsledné vyhledávání a odčerpávání výnosu z trestné činnosti v oblasti hospodářské a obecné kriminality.
Nad rámec z toho stanovil také krajský ředitel ve Zlínském kraji naše priority, kterými jsou:
 • předcházení trestné činnosti páchané na seniorech,
 • vyhledávání a omezování počtu tzv. pirátů silnic (zejména v případech pochybení, které mohou mít fatální následky, což je jízda bez použití bezpečnostních pásů, telefonování, jízda na červenou, pod vlivem návykových látek, nesprávný způsob jízdy),
 • využívání zkráceného přípravného řízení a s tím souvisejících odklonů od trestního řízení, apod.
 
23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

 

Policejní rekordy a kuriozity

 
Nejvíce promile, a to 4,03, nadýchal zřejmě jednačtyřicetiletý muž z Uherského Hradiště, který jel 9. prosince před půlnocí Uherským Hradištěm v osobním autě Opel.
Nejrychleji jel podle všeho řidič po rychlostní komunikaci R 55 nedaleko Otrokovic. V místech, kde se může jet nejvýše sto třicítkou, jel muž rychlostí 220 km/hodinu. Co se týká průjezdu obcemi, nejrychleji se řítil šestadvacetiletý muž po ulici Palackého v Holešově. Policisté mu naměřili 117 km/h.
Mediálně nejsledovanějšími případy byly v roce 2012 jednak kauza Metyl a jednak záchrana mladé dívky, která se pod vlivem drog dostala na stožár veřejného napětí v Napajedlech a nechtěla slézt. Nakonec ji vysílenou museli zachraňovat policejní vyjednavači a hasiči. Obě kauzy – pančovaný alkohol i záchranu mladé ženy – sledoval nejen zdejší, ale také zahraniční tisk.
Kauza pančovaného alkoholu, který zabil v České republice 39 lidí a další desítky přiotrávil tak, že mají doživotní následky, je největším a nejrozsáhlejším případem v posledních dvaceti letech. Za velmi nebezpečné a důkazně nesmírně složité považujeme vyšetřování případu vyděračského gangu ze Slovenska a České republiky, který pod vedením hlavního organizátora vyhrožoval zlínským podnikatelům, ničil jejich majetek a střílel po rodinných domech. Kauzu známou pod pracovním názvem „Maslák“ i nadále vyšetřujeme. Hlavní pachatel je stíhán vazebně.
Mezi nejkurióznější případy řadíme krádež v Hulíně. Volání o pomoc vzbudilo jednou v noci sedmadevadesátiletého majitele domu. Venku uviděl svého známého zaklíněného v otvoru před vstupními dveřmi. Tělo mu od pasu nahoru vyčnívalo ven, nohy a část trupu měl ve sklepě. Nemohl se pohnout tam ani zpět. Přivolaní policisté se nezvaného hosta snažili vytáhnout, ale nakonec ho museli vyprostit hasiči. Jednalo se o šedesátiletého muže z Hulína. S bezmála dvěma promile alkoholu v krvi ho napadlo, že by si odnesl trochu slivovice z cizího sklepa.
 
 
23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Různé

 
Na linku tísňového volání 158 se volalo za loňský rok 90 244 krát, což je o téměř čtyři tisíce volání více než v roce předchozím. Ve 26 případech šlo však o natolik zlomyslná volání, že jsme je museli prošetřit a předat k vyřízení.
Policisté uspořádali celkem 42 bezpečnostních opatření (29 při hokejových, 13 při fotbalových utkáních).
Preventisté uspořádali 560 besed pro děti základních a speciální škol, téměř stovku besed pro středoškoláky a téměř čtyřicet přednášek pro seniory a veřejnost. Tisková oddělení za loňský rok vydala téměř dva tisíce tiskových zpráv.
Tým, který poskytuje posttraumatickou péči obětem trestných činů či pozůstalým, měl v roce 2012 celkem 181 výjezdů k 431 intervenci. Oproti roku 2011 tento počet stoupl o 85 intervencí.
Do Nadace policistů a hasičů, která jim pomáhá v tísni nebo pozůstalým po příslušnících těchto sborů, kteří zemřeli při výkonu služby, policisté a občanští zaměstnanci ze Zlínského kraje v loňském roce přispěli více než čtvrt milionem korun.
 
Do civilu odešlo vloni celkem 36 policistů, jednalo se vesměs o přirozené odchody.
Rozpočet je pro KŘP Zlínského kraje na rok 2013 přibližně o tři miliony nižší, než byl v roce předchozím (= cca 80 milionů pro rok 2013). Mzdové prostředky jsou cca 505 milionů na policisty ve služebním poměru, 50 milionů na občanské zaměstnance.
 
 
23. ledna 2013, mjr. Ing. Jana Macalíková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
 

vytisknout  e-mailem