Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soudní znalec v oboru elektronika

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala následujících informací:

„1. Kolik znaleckých posudků v roce 2019 vyhotovil pro Policii České republiky Václav Černý, soudní znalec Krajského soudu v Ústí nad Labem, pro obor elektronika, specializace vysílací technika, radiostanice a mobilní telefony?

2. V případě, že k vyhotovení znaleckých posudků pro Policii České republiky došlo, Vás žádám o uvedení spisových značek řízení, ve kterých tyto posudky byly vyhotoveny, a to jak spisové značky Policie České republiky, tak příslušných soudů I. stupně, které v daných řízeních následně rozhodovaly.

3. Dále Vás žádám o uvedení počtu stran jednotlivých vyhotovených znaleckých posudků, a o uvedení času, který znalec účtoval jako čas strávený přípravou jednotlivých znaleckých posudků.

Policie České republiky odložila předmětnou žádost o informace ve vztahu k soudním spisovým značkám požadovaným v jejím bodu č. 2. a poskytla žadatelce následující informace:

Ad 1) Soudní znalec, jenž je předmětem zájmu žadatelky, vypracoval v roce 2019 na základě přibrání policejními orgány Policie České republiky podle ustanovení § 105 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů celkem 254 znaleckých posudků.

Ad 2) Přehled čísel jednacích trestních spisů, ve kterých jsou výše uvedené znalecké posudky obsaženy.

Ad 3) Povinný subjekt sdělil žadatelce, že nedisponuje poptávanými informacemi, tj. přehledem počtu stran jednotlivých znaleckých posudků vypracovaných dotčeným soudním znalcem v roce 2019 a přehledem „času, který znalec účtoval jako čas strávený přípravou“ těchto znaleckých posudků, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovými informacemi disponovat, a proto by je musel teprve vytvořit. K vyhledání údajů nezbytných k sestavení poptávaných přehledů by byla nutná manuální prověrka všech trestních spisů, ve kterých jsou znalecké posudky vypracované dotčeným soudním znalcem v roce 2019 obsaženy. Časovou dotaci nezbytnou k vyhledání těchto údajů povinný subjekt posoudil jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a oznámil žadatelce, že poskytnutí informací požadovaných v tomto bodu její žádosti je podmíněno zaplacením úhrady. Žadatelka požadovanou úhradu nezaplatila, a povinný subjekt proto její žádost v tomto bodu odložil.        

PhDr. Jiří Vokuš, 31. ledna 2023

vytisknout  e-mailem