Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Součinnostní výcvik „Národní muzeum“

Ve čtvrtek 21. října proběhl v prostorách Národního muzea součinnostní výcvik složek integrovaného záchranného systému, který připravilo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním muzeem. 

Účelem součinnostního výcviku, který se uskutečnil v rámci Programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, je prověření společného nasazení a spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události. Do výcviku byly zapojeny desítky pražských policistů z různých útvarů, záchranáři, hasiči, ale také strážníci Městské policie hl. m. Prahy.

Námětem výcviku se pro tentokrát stal teroristický útok pachatelů, kteří po vstupu do budovy napadli návštěvníky s vytyčeným cílem, obsadit část budovy a získat rukojmí. Policisté spolu s hasiči a záchranáři čelili situaci, která vypadala velmi reálně stejně tak, jak tomu bylo u předešlých cvičení, která se v letošním roce již uskutečnila. I tentokrát zde spolu s pražskými policisty zasahovali policisté z celorepublikových útvarů a různých služeb.  Součástí všech cvičení s tímto námětem je i zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka, velitel policie z pohotovostní motorizované jednotky, prvosledové hlídky, vyjednavači, antikonfliktní tým a např. i interventi. V rámci výcviku proběhlo vyjednávání, eliminace pachatelů, evakuace osob, poskytnutí první pomoci zraněným a další úkony. Aby se cvičení co nejvíce přiblížilo realitě, na místě bylo přibližně 300 figurantů, z nichž bylo i několik desítek z pražské Střední policejní škola MV. Figuranti byli pro své role zraněných či mrtvých věrohodně namaskování. V průběhu cvičení lezci pražských profesionálních hasičů vyprostili zraněnou osobu ze šachty muzea, ve spolupráci s ZZS a PČR. Interventi z řad policie, záchranky a hasičů poskytovali zraněným a evakuovaným osobám posttraumatickou péči.

Jednou z nejdůležitějších součástí každého výcviku je vždy i důkladná dokumentace jednotlivých částí daného zákroku a jejich následné vyhodnocení. Z tohoto důvodu každý jednotlivý krok sledovali zkušení hodnotitelé a dokumentační skupina.

Na místě byl taktéž přítomen ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy brig. gen. Tomáš Lerch, který poděkoval všem zástupcům složek integrovaného záchranného systému i dalších subjektů.

„Jsem velice rád, že na výcviku můžeme participovat s vedením Národního muzea, se kterým máme již dlouhodobou spolupráci hodnocenou na vysoké úrovni. Díky vedení Národního muzea si mohou naši policisté spolu s dalšími složkami IZS prověřit společné nasazení v těchto velmi výjimečných prostorách. Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem zasahujícím policistům, figurantům a organizátorům výcviku. Díky jejich přístupu a výborné dlouhodobé spolupráci se výcvik velmi přiblížil reálné situaci. Řešení takovýchto mimořádných událostí je složitý proces, jak pro zasahující policisty, tak pro zúčastněné složky IZS a všechny další subjekty. Z tohoto důvodu je velice důležité si prostřednictvím podobných cvičení vyzkoušet naší připravenost,“ říká brig. gen. Tomáš Lerch, ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

„Těší nás, že jsme se po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií opět zúčastnili takto rozsáhlého cvičení. Vedle samotného nácviku na tento typ mimořádné události s vysokým počtem zasažených je pro nás velmi přínosné i prohlubování spolupráce nejen s běžně kooperujícími složkami, ale i se zdravotnickými organizacemi z dalších krajů. Trénovali jsme nejen třídění a ošetřování pacientů na místě, ale díky zapojení pražských nemocnic jsme mohli cvičení ‚dohrát‘ až do úplného konce, tedy předání pacientů ve zdravotnických zařízení, kde jim personál poskytl další péči,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

„Pro Národní muzeum je otázka bezpečnosti návštěvníků, sbírek a budov zásadní záležitostí. Snažíme se být připraveni na různé druhy ohrožení a potencionální krizové situace. Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s Policií ČR a dalšími složkami IZS, jak při vytváření naší bezpečnostní metodiky, tak na konkrétních bezpečnostních akcích. Proběhlé cvičení s názvem „Muzeum 2021“ bylo jistým vyvrcholením této dlouhodobé spolupráce a prokázalo její vysokou kvalitu a naprostou profesionalitu všech složek IZS i hlavního organizátora výcviku, Krajského ředitelství policie Hlavního města Prahy pod vedením jeho ředitele brig. gen. Tomáše Lercha. Moje veliké poděkování a obdiv patří všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 22.10.2021

Odkazy do noveho okna

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

cvičení muzeum 2021

cvičení muzeum 2021 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem