Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Součinnostní cvičení „Golem“

Ve středu 17. května proběhl v oblasti Josefova součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému, které připravilo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy ve spolupráci s pražskými židovskými subjekty. 

 

Hlavním cílem součinnostního cvičení bylo procvičit akceschopnost a spolupráci složek IZS při nestandardní mimořádné události. Zejména schopnost rychlé eliminace útočníků a vyzkoušet si nastavení bezpečnostních procedur týkajících se měkkých cílů. Teroristé během cvičení použili často preferovanou taktiku aktivních útočníků, kdy primárně útočili na osoby, které se nacházely v ulici Maiselova, v Židovském muzeu a Židovské radnici. Pro zvládnutí situace byla důležitá rychlá a takticky správná reakce Policie ČR, spočívající ve vyhledání a eliminaci útočníků a zvládnutí následných postupů konkrétně v zajištění prostoru, evakuaci, poskytnutí první pomoci, transportu raněných a koordinaci sil a prostředků na místě mimořádné události v rámci spolupráce s dalšími složkami IZS. Jednou z nejdůležitějších součástí každého výcviku je vždy i důkladná dokumentace jednotlivých částí daného zákroku a jejich následné vyhodnocení. Z tohoto důvodu každý jednotlivý krok sledovali zkušení hodnotitelé a dokumentační skupina.

„Jsem velice rád, že na výcviku Golem můžeme participovat s vedením pražských židovských subjektů, se kterými máme již dlouhodobou spolupráci. Díky nim si mohou naši policisté spolu s dalšími složkami IZS procvičit akceschopnost a spolupráci při nestandardní mimořádné události. Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem zasahujícím policistům, figurantům a organizátorům výcviku. Díky jejich přístupu a výborné dlouhodobé spolupráci se výcvik velmi přiblížil reálné situaci. Řešení takovýchto událostí je složitý proces, jak pro zasahující policisty, tak pro zúčastněné složky IZS a všechny další subjekty. Z tohoto důvodu je velice důležité si prostřednictvím podobných cvičení vyzkoušet naší připravenost,“ říká plk. Petr Matějček, ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

"Velmi si vážíme dlouhodobé a úspěšné spolupráce s Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a ostatními složkami IZS i s Magistrátem hlavního města Prahy. Jsme velmi rádi, že součinnostní cvičení proběhlo právě ve specifických podmínkách Josefova, který je jedním z nejvýznamnějších center turistického ruchu v České republice. V oblasti bývalého Židovského Města je na relativně malém prostoru soustředěno velké množství židovských památek, které se mohou stát terčem mimořádné bezpečnostní události. Jsme si vědomi významu krizové připravenosti, rádi jsme se proto podíleli na realizaci cvičení, jehož příprava byla organizačně a logisticky velmi náročná.  Jménem Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze bych rád ještě jednou poděkoval všem organizátorům, figurantům a účastníkům součinnostního cvičení za jejich vstřícný přístup, osobní angažovanost a zejména mimořádnou profesionalitu," říká Ing. Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v ČR

„Jsme rádi, za každou příležitost, kdy můžeme prohloubit kooperaci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Vedle kontinuálního vzdělávání a nácviku jsou to přesně podobná součinnostní cvičení jako Golem, díky kterým udržují složky IZS v Praze svou krizovou připravenost pro mimořádné události na velmi vysoké úrovni,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

„Integrovaný záchranný systém v Praze funguje na skvělé profesní, ale i osobní úrovni. S našimi kolegy se pravidelně setkáváme u mimořádných událostí. Společné výcviky jsou neméně důležitou formou spolupráce, můžeme trénovat i mimořádné události, se kterými se běžně v praxi nesetkáváme. Profesionální ochrana hlavního města je pro nás prioritou.“ říká brigádní generál Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS hl. m Prahy.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 18. 5. 2023

vytisknout  e-mailem