Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Sobotní shromáždění v Plzni

PLZEŇ - Opatření plzeňských policistů 

     Na sobotu 24. srpna 2013 je do Plzně svoláno shromáždění a následný pochod městem, účelem shromáždění je  „vyjádření názoru nesouhlasu“. Dále bylo správním orgánům oznámeno na tento datum dalších 6 shromáždění občanských aktivistů, jejichž účelem je „občanský protest proti vyvolávání nesnášenlivosti v našem městě Plzni“.
     Pochod i shromáždění byly oznámeny fyzickými osobami na příslušné správní úřady, těmito nebyly zakázány a budou se konat v době od 13.00 hodin do od svolavatele avizovaných 20.00 hodin. Jedná se o oznámená shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
    Plánovaná trasa pochodu vede z náměstí Republiky do Františkánské ulice, Kopeckého sadů, přes Anglické nábřeží, přes lávku u bývalého Domu kultury na Denisovo nábřeží, vlevo na Americkou ulici, vpravo do Sirkové ulice směrem k Hlavnímu nádraží Českých drah, za nádražím vlevo do Železniční ulice, po Koterovské ulici na náměstí Gen. Píky, Francouzskou třídou, po Slovanské aleji, na náměstí Milady Horákové.  
Ostatní shromáždění jsou nahlášena do lokalit U Zvonu, Anglické nábřeží, u Komorního divadla v Prokopově ulici, u Papírenské lávky, ve Štruncových sadech a Mikulášské náměstí.
     K zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku, veřejného pořádku, plynulosti a bezpečnosti silničního provozu jsme připravili bezpečnostní opatření. Za tímto účelem stále zjišťujeme a vyhodnocujeme objevující se nové informace. Spolupracujeme s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, příslušnými úřady samosprávy a dalšími zainteresovanými subjekty. V tomto týdnu probíhaly a stále probíhají schůzky vedení našeho krajského ředitelství se zástupci zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru, Magistrátu města Plzně, Úřadu městského obvodu Plzeň 3 a Plzeň 2, na kterých se předávají informace a upřesňují podmínky vzájemné spolupráce.
     Do opatření jsou zařazeni policisté služby pořádkové policie, včetně kynologů, služby dopravní policie, kriminální policie a vyšetřování, policisté z odboru cizinecké policie a další, a také kolegové z antikonfliktního týmu. Plánovaný počet policistů, jejich výzbroj a výstroj i nasazení techniky odpovídá informacím, které máme v tuto chvíli k dispozici. Standardně můžeme v případě potřeby požádat další krajská ředitelství prostřednictvím Policejního prezidia ČR o poskytnutí sil a prostředků a zároveň jsme i my připraveni tuto součinnost poskytnout. Opatření si vyžádá i omezení v dopravě, která mohou spočívat v uzavření ulic, po kterých povede trasa pochodu, v odklonech dopravy a stanovení objízdných tras. Rovněž může dojít k omezení městské hromadné dopravy a to na dobu nezbytně nutnou v době pochodu a konání shromáždění.
 
     Doporučujeme občanům, aby se v sobotu 24. srpna v době od 13.00 hodin do přibližně 20.00 hodin nezdržovali v místech plánované trasy pochodu a shromáždění nebo jejich bezprostřední blízkosti. Zároveň upozorňujeme, aby v těchto místech v den konání neparkovali motorová vozidla, důsledně dodržovali dopravní značení a respektovali pokyny policistů.  Současně občany žádáme o trpělivost v případě narušení plynulosti silničního provozu.
Nechceme zasahovat proti pokojným pochodům a shromážděním místních občanů, pokud ale dojde k protiprávnímu jednání, budeme tuto situaci řešit.
                                                                                        
 
mjr. Mgr. Martina Kohoutová
22.8.2013
 

vytisknout  e-mailem