Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební příjem a plat příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se s odvoláním na ustanovení § 8c výše uvedeného zákona domáhal poskytnutí následujících informací:

informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích* a to za kalendářní rok 2023 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023).

* V případě úřadu tyto informace poskytněte za nejvyššího představitele instituce (ministr/vedoucí úřadu/ředitel úřadu) a za jeho přímé podřízené (náměstky/ředitele/vedoucí odborů nebo sekcí apod.). V případě subjektů jako jsou národní nebo státní podniky či akciové společnosti ve vlastnictví státu tyto informace poskytněte za nejvyšší představitele subjektu jako jsou předsedové a členové řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu společnosti. U organizací, které mají regionální/krajské kanceláře/pobočky a pobočka má alespon dvou úrovňovou řídící strukturu, do seznamu zahrňte i vedoucího/řídícího/ředitele těchto poboček.

Prosíme o poskytnutí informací do přiloženého Excelu. Několik listů v Excelu jsme přímo pro Vás předvyplnili na základě údajů, které jste nám poskytli v minulém roce. Pokud je to možné, prosíme o zachování formy (pořadí, počet i význam sloupců) i pro následující listy/subjekty. Doplnění další pozic na nové řádky je samozřejmě možné. Zaslané formuláře zpracováváme strojově a změna způsobí nesprávné uložení Vašich údajů. Děkujeme za pochopení.

Projekt Platy úředníků je dlouhodobý, získané informace tak jsou a budou zveřejňovány na webu www.platyuredniku.cz a tam i kontinuálně porovnávány v čase.

Vzhledem k tomu, že námi požadované informace nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než v rámci projektu Platy úředníků (na webu www.platyuredniku.cz ), je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu, tedy plní funkci tzv. „společenského hlídacího psa“. Viz rozhodnutí NSS č.j. 2 As 88/2019-29.

Informace prosím zašlete pouze datovou schránkou nebo e-mailem na níže uvedenou datovou schránku/e-mailovou adresu. V případě, že by poskytnutí informace vyžadovalo náklady převyšující v souhrnu 1.000,- Kč, prosím kontaktujte mne.

V předchozích letech jsme totožnou žádost zasílali vždy na všechna krajská ředitelství policie a útvary Policie České republiky s celostátní působností. Z důvodů procesní ekonomie se povinný subjekt v loňském roce i v letech předchozích rozhodl spojit všechny uvedené žádosti o informace v jednu a vyřídit je společně.

Z výše uvedeného důvodu naši žádost adresujeme pouze vám, avšak stejně jako v předchozích letech žádáme výše požadované informace za následující subjekty:

Instituce

Identifikátor datové schránky

Kriminalistický ústav

rrpd7zw

KŘP hl. m. Prahy

rkiai5y

KŘP Jihočeského kraje

eb8ai73

KŘP Jihomoravského kraje

jydai6g

KŘP Karlovarského kraje

upshp5u

KŘP kraje Vysočina

x9nhptc

KŘP Královéhradeckého kraje

urnai6d

KŘP Libereckého kraje

vsmhpv9

KŘP Moravskoslezského kraje

n5hai7v

KŘP Olomouckého kraje

6jwhpv6

KŘP Pardubického kraje

ndihp32

KŘP Plzeňského kraje

5ixai69

KŘP Středočeského kraje

2dtai5u

KŘP Ústeckého kraje

a64ai6n

KŘP Zlínského kraje

w6thp3w

Letecká služba Policie České republiky

gyed7zz

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

eesyd9x

Národní protidrogová centrála SKPV

v2jdr7d

Ochranná služba Policie ČR

pyrd765

Policejní prezidium České republiky

gs9ai55

Pyrotechnická služba

283d744

Ředitelství služby cizinecké policie

ybndqw9

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

e7gd769

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

zucgg9t

Útvar pro ochranu prezidenta ČR

sfsd748

Útvar rychlého nasazení

yr2d762

Útvar zvláštních činností SKPV

asgdrju

Policie České republiky konstatovala, že příslušníkům Policie České republiky náleží za výkon služby služební příjem, který podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), tvoří základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, příplatek za službu ve svátek, osobní příplatek, odměna, služební příjem za službu přesčas a stabilizační příplatek. Odměnami nad rámec služebního příjmu jsou kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. Zaměstnancům Policie České republiky náleží plat za práci ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), a odměnami nad rámec platu jsou odměny podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb.

Povinný subjekt poskytl žadateli požadované informace v anonymizované podobě a v souladu s jeho požadavkem ve stejné struktuře, v jaké mu je opakovaně poskytl v minulosti na základě jeho předchozích obdobných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.   

V tabulkách služební příjem podle § 113 zákona č. 361/2003 Sb., plat podle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. a odměny podle § 134 téhož zákona byly uváděny v celkové hrubé částce před zdaněním za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu vedoucí pracovník zaujímal příslušnou pozici. Kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. nepodléhají zdanění, a byly proto uváděny v celkové částce za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu vedoucí pracovník zaujímal příslušnou pozici.            

PhDr. Jiří Vokuš, 2. 4. 2024

vytisknout  e-mailem