Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební kázeň příslušníků Policie ČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal následující informace:

„1. Zda má policista služební povinnost řídit se písemným pokynem a splnit úkol se kterým byl seznámen.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. Právní poměry fyzických osob, které vykonávají službu v Policii České republiky, tj. příslušníků Policie České republiky, jsou upraveny zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“). Ustanovení § 45 tohoto právního přepisu, jež stanovuje základní povinnosti příslušníka, ve svém odst. 1 písm. a), to znamená na prvním místě, uvádí, že příslušník je povinen dodržovat služební kázeň. Pojem služební kázně je definován v následujícím ustanovení § 46 téhož právního předpisu, odst. 1: „Služební kázeň spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služebních povinností příslušníka, které pro něj vyplývají z právních předpisů, služebních předpisů a rozkazů.“

Ustanovení § 46 zákona č. 361/2003 Sb. ve svém odst. 2 dále uvádí: „Je-li rozkaz vedoucího příslušníka ve zřejmém rozporu s právním předpisem, příslušník je povinen jej na tuto skutečnost upozornit. Jestliže vedoucí příslušník trvá na splnění rozkazu, příslušník je oprávněn žádat o jeho písemné vydání. Vedoucí příslušník je povinen žádosti vyhovět, umožňují-li to okolnosti výkonu služby. V případě, že to okolnosti výkonu služby neumožňují, učiní tak bez zbytečného odkladu poté, co tyto okolnosti pominou. Příslušník je povinen rozkaz splnit a oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu vedoucímu příslušníkovi toho, kdo takový rozkaz vydal.“ Z ustanovení § 46 odst. 3 téhož zákona pak vyplývá, že příslušník nesmí splnit rozkaz, jehož splněním by zřejmě spáchal trestný čin.      

PhDr. Jiří Vokuš, 31. května 2022

vytisknout  e-mailem