Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Dotaz advokátní kanceláře Marek Sedlák

Informace o klientovi 

 

    
        Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Brno, Inspektorát cizinecké policie Znojmo, Skupina povolování pobytu, detašované pracoviště Pražská 59, 670 20 Znojmo, jako povinný subjekt dle ust. § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 106/1999 Sb.), ve věci žádosti pana Mgr. Marka Sedláka doručené dne 26. 3. 2010 na elektronickou podatelnu Policejního prezidia ČR o poskytnutí informací týkajících se postupu povinného subjektu v případě jeho klienta poskytuje následující informace:
 
1. Byl výše uvedený postup povinného subjektu proveden pouze na základě uvážení povinného subjektu?
 
     Postup povinného subjektu v řízení byl proveden na základě uvážení povinného subjektu.
 
 
2. Byl výše uvedený postup povinného subjektu konzultován s jinými osobami, které nepůsobí na pracovišti povinného subjektu?
         - Pokud ano, kdo z pracoviště povinného subjektu a s kterou osobou konzultoval výše uvedený postup a co bylo obsahem této konzultace.
 
      Postup povinného subjektu nebyl konzultován s jinými osobami, které nepůsobí na pracovišti povinného subjektu.
 
3. Na základě jakých právních předpisů, interních aktů, aktů metodického vedení, aktů řízení a jiných pokynů povinný subjekt při výše uvedeném postupu postupoval?
         - V případě, že povinný subjekt jednal na základě interních aktů, aktů metodického vedení, aktů řízení a jiných pokynů, žádám o sdělení jejich obsahu. V případě, že se jedná o interní akty, akty metodického vedení, akty řízení a jiné pokyny v písemné podobě, žádám o jejich poskytnutí.
 
     Povinný subjekt postupoval pouze podle  zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
ppor. Ing. Severín Tomášek
vedoucí SPP

vytisknout  e-mailem