Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Slova která zachraňují život

LIBERECKÝ KRAJ - Naslouchat a komunikovat je specializací policejních vyjednavačů. 

Práce vyjednavačů se promítá do celé škály případů jako jsou například barikádové situace, pokusy sebevražd, vyjednávání ve věznicích v případě nepokojů, zadržování rukojmích, únosy osoby, vydírání a spoustu dalších.

Koordinátorem týmu vyjednavačů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje je nadporučík Mgr. Petr Valášek. Specializaci policejního vyjednavače vykonává již 11 let a poslední dva roky působí jako samotný koordinátor celého týmu. K policii nastoupil před 26lety, kdy načínal v přímém výkonu na oddělení hlídkové služby, kde se stal později i zástupcem vedoucího oddělení. Dnes je nejen koordinátorem týmu vyjednavačů ale také zástupcem vedoucího na jednom z obvodních oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Za dobu svého působení u policie byl u mnoha případů krizového vyjednávání a o své práci a získaných zkušenostech má mnoho co vyprávět.

Jak jste se vlastně dostal k práci vyjednavače?
Během přímého výkonu služby jsem často jednal s osobami v krizové situaci. Svým přístupem a empatií jsem si dokázal získat důvěru a naslouchal jsem těm, kteří to potřebovali. Tehdy vznikl první impuls a myšlenka, přidat se k vyjednavačům. Díky mým zkušenostem jsem byl tehdejším koordinátorem do týmu vybrán.

Představte nám svůj tým a co je potřeba k tomu stát se vyjednavačem? vyjednavači tým
Tým vyjednavačů Krajského ředitelství policie Libereckého je tvořen šesti vyjednavači včetně mě jako koordinátora. Jsme rovnoměrně rozprostřeni po celém kraji a držíme nepřetržité dosahy.
Pokud chceme získat nového člena, vybíráme si z řad již sloužících policistů. Jde o to, že potřebujeme parťáka, který má nějaké zkušenosti z výkonu služby při krizových situacích, je empatický, dokáže předpokládat sled události, dokáže reagovat i improvizovat. Zkrátka je kreativní. Pro nás je komunikace a navázání důvěry na prvním místě před užitím nějaké síly. To vše je předpoklad pro to, abychom o takovém člověku do týmu uvažovali. Pokud takového objevíme nebo projeví zájem on sám, oslovíme jej a poté absolvuje 14 denní kurz ve výcvikovém středisku. Oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení je garantem, který metodicky řídí a koordinuje nejen výkon krizového vyjednávání, ale také zabezpečuje odbornou přípravu začínajícím i stávajícím vyjednavačům. Ve výcvikovém středisku URNY probíhají intenzivní přednášky, jsou připravovány modelové situace čerpající z případů z praxe, ověřuje se zde i psychická odolnost uchazeče a po úspěšném absolvování celého kurzu nového vyjednavače přivítáme v týmu.

Zkušenosti a poznatky v rámci vyjednávání si předáváme po celou dobu našeho působeníJ. D. Byas.
i ve spolupráci ze zahraničními kolegy. Například na jednom z posledních školení, které probíhalo v Praze, za námi přijel vyjednavač J.D. Byas ze SWAT týmu v Dallasu. Měli jsme tak příležitost porovnat jak jsou postaveny jejich postupy a vyměnit si poznatky z vlastních zkušeností. 

U kolika případů za jedenáct let v pozici vyjednavače jste byl?
To bych už asi nespočítal. Od začátku letošního roku jsme aktivně vyjeli nebo se zúčastnili 23 vyjednávání s osobami, které demonstrovali úmysl sebevraždy. V dalších 54 případech jsme byli vyrozuměni nebo sami kontaktovali Integrované operační středisko a byli připraveni vyjet na místo incidentu nebo začít vyjednávat přes telefon. V těchto případech ale k samotnému vyjednávání nedošlo.  Ve zmiňovaných krizových situacích se jednalo o demonstrování úmyslu sebevraždy krom jediné, kde se mělo jednat o únos dítěte. Po prošetření přijatého oznámení se nakonec tato informace naštěstí nepotvrdila.

Jaké jsou nejčastější důvody, které vedou k rozhodnutí ukončit život?
Těmi nejčastějšími jsou vztahové problémy. Rozchod s partnerem, rodinné vztahy, finanční problémy nebo vážné zdravotní komplikace. Důležité je udržet komunikaci a vůbec nejtěžší je navázat samotný kontakt a získat potřebnou důvěru.

Spolupracujete i s jinými složkami při zásahu? 
poskytovani 1. pomoci
Samozřejmě. Navázali jsme kontakt a rádi bychom pořádali společná školení s Hasičským záchranným sborem. V některých případech je těžké se k člověku vzhledem k náročnosti terénu vůbec dostat. Z toho důvodu bývá využívána výšková technika a lezecký tým hasičů. My sami prozatím nejsme proškoleni v bezpečnosti práce při pohybu ve výškách. To bych rád do budoucna změnil.  Místa, ke kterým vyjíždíme, jsou v mnoha případech výškové budovy, stožáry, střechy, komíny, skalní vyhlídky a další. Výčet míst v kombinaci s fantazií člověka v krizové situaci je bezmezný.
Pro případy možného zranění také absolvuje kurzy poskytování první pomoci. Nedávno jsme se zúčastnili TECC kurzu – ACTIVE BYSTANDERS. Pravděpodobnost poranění například pořezání, pobodání, pádu či jiného zranění nelze nikdy vyloučit a proto na to musíme být připraveni.
Nejen že si neustále rozšiřujeme znalosti a dovednosti, ale také se je snažíme předávat dál. Na příští rok máme rozjednáno školení krizové komunikace například pro strážníky městské policie, prvosledové hlídky policie a do budoucna nás čeká školení zaměstnanců vězeňské služby například pro případy barikádových situací.

Jaké dlouho může takové vyjednávání trvat a jaké jste zažil nejdelší?
Každá situace je specifická a záleží na mnoha faktorech. Může trvat 15minut, hodinu ale také v řádu několika dlouhých hodin.V letošním roce jsme byli u případu, ke kterému nejprve vyjel dosahový vyjednavač a poté jsme se k němu vzhledem k náročnosti a podpoře připojili ještě dva. Kromě špatných povětrnostních podmínek a noční době jsme se také potýkali s náročným terénem vedoucím na vrch skalní vyhlídky. Celý zákrok trval 16hodin. Jedná se o nejdelší vyjednávání za celou dobu působení vyjednavačů v Libereckém kraji.

Za celou mou dosavadní éru policejního vyjednavače, všechny nastalé krizové situace, ke kterým jsem osobně vyjížděl, se nám podařili úspěšně ukončit záchranou cenného lidského života.

Usilovná, náročná a v neposlední řadě úspěšná práce policistů v týmu vyjednavačů, byla oceněna také ředitelem Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Liborem Špráchalem.

Děkujeme a přeje mnoho dalších úspěchů.

16.11.2023
por. Bc. Klára Jeníčková 
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje 

Odkazy do noveho okna

tým  libereckých policejních vyjednavačů

tým libereckých policejních vyjednavačů 

Detailní náhled

vyjednavač SWATT týmu J. D. Byas

vyjednavač SWATT týmu J. D. Byas 

Detailní náhled

kurz 1. pomoci

kurz 1. pomoci 

Detailní náhled

kurz TECC

kurz TECC 

Detailní náhled

ukázka techniky pro výškové práce

ukázka techniky pro výškové práce 

Detailní náhled

výšková technika HZS

výšková technika HZS 

Detailní náhled

příprava na pohyb ve výškách

příprava na pohyb ve výškách 

Detailní náhled

školení u HZS LBK

školení u HZS LBK 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem