Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Slavnostní vyhlášení ankety Policista roku 2023 za KŘP Ústeckého kraje

ÚSTECKÝ KRAJ – Vedení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vybralo ze svých řad ty nejlepší. 

V úterý 12. března 2024 se v prostorách obřadní síně W. Churchilla v Ústí nad Labem uskutečnilo slavnostní vyhlášení prestižní soutěže Policista roku 2023. Toto ocenění je udělováno těm policistům a občanským zaměstnancům, kteří se v uplynulém roce vyznamenali při plnění služebních povinností nebo jiným způsobem přispěli k fungování a prestiži našeho sboru.

Policista roku se traduje již od roku 2000, kdy jsou každoročně nominovány desítky policistů a občanských zaměstnanců v rámci policie a následně oceněni ti nejlepší z nich. Do republikového kola této soutěže jsou nominováni nejlepší z celé České republiky a komise Policie České republiky vyhodnotí nominace pro policejního prezidenta.

Ceremoniálu se rovněž účastnil vážený host starosta Úřadu městského obvodu města Ústí nad Labem inženýr Tomáš Kirbs a další vážení hosté z řad policie.

Letošním vítězem a držitelem titulu Policista roku 2023 se stal plukovník Jaroslav Hotový. Jmenovaný policista je ve služebním poměru od roku 1983. Z inspektora na obvodním oddělení se postupně vypracoval až na vyšetřovatele a tím se jeho profesní náplní stala práce u služby kriminální policie a vyšetřování. Svým osobním příkladem, vysokou odborností, iniciativou a nasazením je vzorem pro ostatní policisty. Mezi jeho profesní vrcholy patří zvládnutí vzpoury ve věznici v Bělušicích v roce 2020, kde se svým týmem z územního odboru v Mostě dokázali rozklíčovat strukturu a najít důkazy vedoucí k odsouzení pachatelů vzpoury. Mezi jeho další úspěchy patří vedení týmů při opakovaných výbuších v areálu společnosti Unipetrol Litvínov zejména v roce 2015, a v roce 2022.

Přehlídku odvahy a občanské statečnosti ve výkonu služby nabízí kategorie Čin roku 2023 – záchrana života, ve které zvítězili nadstrážmistr Kateřina Kočová a nadstrážmistr Michal Pražák z obvodního oddělení Ústí nad Labem. Ti byli v prosinci 2023 operačním důstojníkem vysláni na místo požáru domu. Při příjezdu na místo zjistili, že se v domě nachází osoba, která leží na chodbě a nemůže chodit. Policisté neváhali a vběhli do domu, kde na zemi nalezli ženu a tu společnými silami vyvedli ven. Venku si jí již převzali do péče záchranáři. Policisté svým jednáním prokázali velkou odvahu při záchraně lidského života.

V kategorii Specialista roku 2023 byl vítězem vyhlášen major Tomáš Trlica. Jmenovaný specializovaný právník byl nominován z důvodu dlouhodobě neutuchajícího nasazení, výkonnosti, šíře i hloubky svých znalostí, profesionality a zejména proaktivního přístupu ke své práci. Vykazuje mimořádnou schopností dosahovat dlouhodobě vynikajících výsledků a je právem považován za „průkopníka“ v oblasti aplikace soukromého i veřejného práva do praxe. Mohl pracovat jako advokát, korporátní právník či státní zástupce, ale vždy ho to táhlo k Policii ČR, kde pracovala i jeho maminka, chtěl se stát hrdým policistou a bojovat za práva na té „správné straně barikády“, což se mu splnilo. I přes svůj nevysoký věk se již zapsal do soudní i policejní praxe mnoha neotřelými právními názory, které však dokázal úspěšně obhájit před příslušnými orgány.

Vítězem kategorie Sportovec roku 2023 se stal podpraporčík Patrik Nguyen z obvodního oddělení Litoměřice. Ve služebním poměru je od dubna 2019. Z oddělení hlídkové služby, kde dosahoval velmi dobrých výsledků přešel na obvodní oddělení. Zde je již rok a v píli a elánu pokračuje. K jeho přednostem ovšem nepatří jen pracovní výkony, ale i sportovní výkony v bojovém umění brazilského jiu-jitsu. V loňském roce sklidil několik úspěchů a prvních míst ve váhové kategorii do šedesáti a pětašedesáti kilogramů.

Týmem roku 2023 se v letošním roce zcela oprávněně stal kolektiv účelového zařízení Ostrov. Kolektiv účelového zařízení Ostrov byl nominován z důvodu dlouhodobě neutuchajícího nasazení a profesionality všech členů a zejména vstřícného přístupu ke své práci. Tento tým vykazuje mimořádnou schopnost pracovat v kompaktně a dosahovat dlouhodobě vynikajících výsledků. Právem je považován za republikový vzor excelentního servisu a přátelského přístupu, který zlepšuje kvalitu pobytu návštěvníků.

V rámci tohoto slavnostního oceňování je pozornost věnována i občanským zaměstnancům policie. Policisté pro svou službu potřebují kvalitní týlové zabezpečení, podmínky a zázemí. Proto nesmíme zapomínat ani na pracovníky, kteří se na tom podílí a bez nichž bychom se neobešli. Velmi si ceníme i jejich obětavé práce a je na místě vyzdvihnout i jejich mimořádný přínos.

V kategorii Občanský zaměstnanec roku 2023 se vítězem stala paní Šárka Zeusová z oddělení plánu a rozpočtu odboru rozpočtu a účetnictví Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Šárce Zeusové je svěřen nelehký úkol, a sice nastavování a řízení čerpání rozpočtu a zajištění dodržování rozpočtové kázně u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Tento úkol plní vždy řádně a zodpovědně, čímž je nepostradatelnou oporou v oblasti rozpočtu. Případné vzniklé problémové či sporné situace řeší promptně a s vysokou erudovaností, čímž přispívá ke stabilitě krajského ředitelství v ekonomické rovině.

V kategorii Velitel roku 2023 byl vítězem vyhlášen plukovník Radek Limberský, vedoucí odboru cizinecké policie. Plukovník Radek Limberský byl přijat do služebního poměru v roce 1994. Svoji kariéru postupně budoval od řadového policisty pořádkové policie, přes zástupce vedoucího a vedoucího oddělení základních článků pořádkové policie různých velikostí až na vedoucího odboru cizinecké policie. Jmenovaný v této funkci plně využívá zkušenosti získané při řízení základních útvarů policie ČR. Dokáže spojovat nabyté teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti v každodenní praxi. Při koordinaci jednotlivých činností na odboru rozhoduje se znalostí věcí. Jeho činnost je systematická a cílevědomá se snahou dosáhnout zlepšení celkové výslednosti v práci policie.

Do Síně slávy byl uveden nadporučík Josef Lintner. Josef Lintner nastoupil do služebního poměru v roce 1980. Na začátku působil na obvodním oddělení v Ústí nad Labem, ale tak jak mnoho předešlých  něčemu zasvětili svůj profesní život, tak on jej zasvětil operačnímu středisku. Nejdříve v rámci tehdy okresního ředitelství Ústí nad Labem. Od roku 2005 své mnohaleté zkušenosti zúročil na krajském operačním středisku. Svým klidným a uvážlivým vystupováním byl vždy vzorem pro ostatní. Při služební činnosti uměl výborně využít svůj cit pro danou situaci. Vycházet ze svých bohatých zkušeností a hlubokých teoretických znalostí. Tímto přístupem často dokázal předvídat další vývoj situace a vytvořit tak profesní podmínky pro „ty kluky“ na ulici.

Ústí nad labem 14. března 2024
por. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

Policista roku 2023

Policista roku 2023 

Detailní náhled

Čin roku 2023

Čin roku 2023 

Detailní náhled

Specialista roku 2023

Specialista roku 2023 

Detailní náhled

Sportovec roku 2023

Sportovec roku 2023 

Detailní náhled

Tým roku 2023

Tým roku 2023 

Detailní náhled

Zaměstnanec roku 2023

Zaměstnanec roku 2023 

Detailní náhled

Velitel roku 2023

Velitel roku 2023 

Detailní náhled

Síň slávy 2023

Síň slávy 2023 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem