Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Slavnostní odhalení památníku zemřelým policistům

KRAJ - V pondělí došlo u příležitosti 100. výročí zřízení policejního ředitelství v Liberci ke slavnostnímu odhalení památníku věnovaného policistům, kteří přišli při výkonu služby o život. 

 

3I přes nepřízeň počasí se v pondělí 26. září 2022 sešla calá řada významných hostů v sadu Dr. Karla Jaroše, na pozemku u dopravně frekventované křižovatky ulic Sokolská a Pastýřská pod knihovnou, a to u příležitosti slavnostního odhalení památníku věnovaného příslušníkům bezpečnostních sborů. 

Po přivítání významných hostů, mezi kterými byl 1. náměstek policejního prezidenta genmjr. Ing. Tomáš Lerch, ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Ing. Ondřej Musil, dále hejtman Libereckého kraje Marti Půta, primátor Statutárního města Liberec Ing. Jaroslav Zámečník a také senátor Ing. Michael Canov a další významní hosté, zazněla úvodní slova a báseň Dr. Miloše Jirka, novináře a člena odboje a blízkého spolupracovníka Dr. Jaroše v podání člena opery divdadla F. X. Šaldy pana Jiřího Bartoloměje Sturze.

Následně došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky, kterého se zhostili hosté, kteří pomáhali s vyhlášením veřejné sbírky.
Závěrem zazněla česká státní hymna, opět v podání člena opery divadla F. X. Šaldy pana Jiřího Sturze. 

Vybudování památníku zaplatila liberecká radnice. Policisté uspořádali veřejnou sbírku, v níž vybrali 151 tisíc korun. Tyto peníze zaplatily projektovou dokumentaci. 

Ve skleněném válci je vsazená jabloň. Vyrytá jsou na něm i jména 11 padlých policistů z druhé světové války, kteří sloužili v Liberci do roku 1938 a pak museli odejít do vnitrozemí po záboru pohraničí fašistickým Německem. Památník ale není věnovaný jenom jim, ale i policistům, kteří zemřeli ve službě v dobách míru, řekl zástupce Nezávislé odborové organizace Policie ČR Liberec  kpt. Bc. Jiří Zavoral, která vznik památníku iniciovala. 

Památník chtěli organizátoři projektu odhalit letos, neboť 1. října to bude 100 let od zřízení Československé státní policie v Liberci a 18. prosince 80 let od popravy Karla Jaroše a Josefa Blažka. 

Slavnostní akt dále pokračoval v historických prrostorách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, v kavárně Pošta, kde pronesl uvodní slova 1. náměstek policejního prezidenta genmjr. Ing. Tomáš Lerch, který zmínil nelehkou dobu v souvislosti s pandemií Covid 19 a nelegální migrací, a s tím náročnou práci policistů. 

5
Poté zástupce Nezávislé odborové organizace Policie ČR Liberec kpt. Bc. Jiří Zavoral poděkoval těm, kteří nejvíc pomáhali s veřejnou sbírkou a předal jim jménem organizace věcný dar. Největší dík však patří Statutárnímu městu Liberec, které i přes nepříznivé okolnosti a velký časový tlak, neustoupilo od realizace celého projektu a dovedlo jej do úspěšného konce. Nemalý dík patří i hejtmanovi Libereckého kraje, který osobní záštitou s finanční podporou přispěl k zahájení prací na projektové dokumentaci, a tím významně posunul celý projekt k realizaci. U příležitosti 100. výročí založení liberecké policie a slavnostního odhalení památníku převzali za velmi dobré pracovní výsledky policisté ocenění policejního prezidenta.

Následně u příležitosti tototo výročí předal  ředitel Krajského ředitelství Libereckého kraje  plk. Ing. Ondřej Musil spolu s 1. náměstkem policejního prezidenta genmjr. Ing. Tomášem Lerchem ocenení policejního prezidenta 10 policistům.  

Medaili „Za věrnost II. stupně“, za dosahování velmi dobrých služebních výsledků a déle jak 20 let trvání služebního poměru obdrželi tři policisté. Dále medaili za dlouhodobé a příkladné úsilí, iniciativu a svědomitý přístup při plnění služebních povinností, medaili "Za zásluhy o bezpečnost" udělil policejní prezident jednomu policistovi. za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Policie ČR, „Čestnou medailí Policie ČR“ obdržel jeden policista.

Následně byli dva policisté oceněni za dlo9uhodobé velmi dobré pracovní výsledky a prosazování dobrého jména Policie ČR „Plaketou policejního prezidenta ČR“ a tři policisté převzali na závěr "Za věrnost I. stupně", a to za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služeních výsledků a déle jak 30 let trvání služebního poměru u Policie ČR. 


Nakonec udělil krajský ředitel plk. Ing. Ondřej Musil medaili Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 1. náměstkovi policejního prezidenta genmjr. Ing. Tomáši Lerchovi za dlouholetou spolupráci s krajským ředitelstvím. 

Závěrečné slovo patřilo řediteli Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Ing. Ondřeji Musilovi, který poblahopřál všem oceněným a poděkoval jim za velmi dobře odvedenou práci v této nelehké době a zároveň poděkoval všem přítomným hostům. 

Po zaznění české státní hymny v podání Hudby hradní stráže a Policie České republiky, byli všichni přítomní pozváni na koncert Hudby hradní stráže do divadla F. X. Šaldy, který byl uspořádán k této slavnostní příležitosti. Pod vedením dirigenta plk. Jiřího Kubíka a sólistů Gabriely Urbánkové a Tomáše Savky zde zazněly filmové písně a melodie. 


27. 9. 2022
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem