Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Školáci si zkoušejí modelové situace

KRAJ VYSOČINA: Zcela nový interaktivní projekt pro děti pátých tříd základních škol 

Policisté v současné době realizují zcela nový interaktivní projekt Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, který je určen pro děti pátých tříd základních škol. Cílem projektu je shrnout zásady bezpečného chování, převést je do praxe a nechat páťáky přímo si vyzkoušet a zažít situace, do kterých by se mohli dostat. Dále také děti vést k tomu, aby páchání protiprávního jednání, kterého se případně stanou svědky, netolerovaly, samy se ho nedopouštěly a aktivně ho oznamovaly. Projekt nese název: Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat. Pomůcky nezbytné pro modelové situace nebo důležité pro navození příslušné situace, dále věci pro vyzkoušení zajišťování kriminalistických stop a informační materiály se podařilo získat z prostředků Ministerstva vnitra České republiky v rámci podaného projektu vnitroresortního programu prevence kriminality. Projekt byl ze strany ministerstva vnitra podpořen finanční částkou ve výši 82 000 korun. Ve čtvrtek 30. listopadu policisté připravili a realizovali preventivní program s páťáky na Základní škole na ulici Havlíčkova v Jihlavě.

Projekt byl od začátku jeho vzniku cíleně zaměřen na žáky pátých tříd základních škol, kteří již začínají mít potřebu začlenit se mezi dospělejší a sami se aktivně podílet na řešení situací, které za ně dříve řešil někdo starší. Děti na základních školách jsou v průběhu absolvování prvního stupně v jednotlivých ročnících postupně seznamovány se zásadami bezpečného chování, a to ze strany rodičů, učitelů i osob, které se zaměřují na oblast prevence. Informace tak již mají a je čas vše si prakticky vyzkoušet. Osobní prožitek totiž v každém z nás, takže i v dětech, zanechá vždy daleko větší a trvalejší stopu než pouhé poslouchání informací. Projekt je založen na modelových situacích, ve kterých hrají děti zásadní roli, a to jako oznamovatelé, svědci nebo oběti.

Dvě policistky ať již za použití různých předmětů nebo převleků navodí situaci a děti ji pak řeší. Školáci se tak například ocitnou ztracení v lese, najdou na opuštěném místě střelnou zbraň (jedná se o maketu), uvidí při poškozování majetku sprejera, ocitnou se sami doma a za dveřmi s nimi mluví neznámý člověk, osloví je na ulici neznámý řidič nebo jsou jim nabízeny akční počítačové hry. Při jedné z modelových situací si zároveň děti vyzkouší pachatele poté, co z místa odejde, policistce co nejlépe popsat. Na začátku každé modelové situace i po jejím skončení policisté s dětmi mluví o zásadách bezpečného chování, co je důležité a správné, na co je třeba dát si pozor, čeho se vyvarovat, jak se mají chovat a také děti sdílejí své pocity.

Další téma, kterému je v rámci tohoto projektu věnována pozornost, jsou špatné vztahy mezi lidmi. Policistky při něm školákům předvádějí scénky, ve kterých děti vidí, jak vypadá šikana v začátcích, když je někdo bezdůvodně vyčleňován z kolektivu, a její stupňování v podobě hrubého chování a vyhrožování.

Díky finanční podpoře projektu mohly být pořízeny pomůcky a převleky nutné pro modelové situace, a to pro všech pět územních odborů na Vysočině. Peníze byly dále použity na pořízení magnetických tabulí a speciálních obrázkových karet, se kterými děti také v rámci projektu pracují a řeší vyobrazenou situaci, například na téma nebezpečné předměty doma.

V další části je pozornost věnována oblasti dopravy a tématem se stává opět vlastní bezpečí jako důležitost používání reflexních prvků a dalších ochranných pomůcek, pohyb v blízkosti autobusových zastávek, vystupování z vozidel, přecházení vozovky, chůze po chodníku a krajnici nebo nebezpečnost vstupování na silnici z řady stojících vozidel. Tuto část programu děti zakončí zábavným testíkem, při kterém si probraná témata zopakují, a zároveň se jeho vtipná forma stane pro děti poutavá.

Po absolvování prvního bloku si děti vyzkoušejí zajišťování kriminalistických stop v oblasti daktyloskopie a trasologie, také v tomto případě mohly být pomůcky pořízeny díky podpoře projektu ze strany ministerstva vnitra. Děti si sestaví vlastní daktyloskopickou kartu s otisky prstů, zviditelní otisk své dlaně na papíře pomocí magnetického prášku a udělají si otisk své obuvi na speciálním papíře.

Lze předpokládat, že situace, které děti přímo vidí nebo se do nich zapojí, se lépe a hlouběji zapíší do jejich povědomí. Dále budou včas seznámeni s tím, že protiprávní jednání, kterého se stanou svědky, nelze tolerovat a je správné ho oznamovat. Nebudou také nejistí obrátit se v případě potřeby na linky tísňového volání a lépe také vyhodnotí, kdy už by tak měly učinit.

Cílem projektu s názvem Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat je řešit cílenou prevencí problematiku trestné činnosti páchané na dětech, zároveň u školáků zvyšovat informovanost a motivovat je k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Do projektu už se do současné doby zapojilo několik základních škol napříč Krajem Vysočina a páťáci si preventivní program sami vyzkoušeli. Ve čtvrtek 30. listopadu proběhl v rámci dvou vyučovacích hodin na Základní škole na ulici Havlíčkova v Jihlavě a děti byly opět velmi šikovné, pracovaly a zapojovaly se do všeho aktivně a s velkým nadšením. Policisté budou i nadále v této formě prevence pokračovat a pracovat s páťáky vysočinských základních škol.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

1. prosince 2017

Odkazy do noveho okna

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat

Končím první stupeň, už si poradím a bud... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem