Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Silvestr v Praze

V souvislosti s letošním Silvestrem připravila pražská policie standardní bezpečnostní opatření. 

Stovky policistů z pořádkové, kriminální, dopravní a cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální a krajské pořádkové jednotky budou v ulicích Prahy dohlížet na bezpečnost, dodržování veřejného pořádku a samozřejmě i na dodržování současně platných nařízení vlády. V rámci dohledu nad veřejným pořádkem budou policistům pomáhat i strážníci Městské policie hlavního města Prahy.

Veškeré infromace k mimořádnému dopravnímu omezení naleznete zde: V Praze budou na přelomu roku znovu platit mimořádná dopravní a bezpečnostní opatření (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

Na Silvestra a na Nový rok platí i letos zákaz používání pyrotechniky v různých částech metropole. Veškeré informace naleznete v níže uvedeném odkazu: Vyhláška o používání pyrotechnických výrobků na území hl. m. Prahy a vizuály jsou k dispozici na: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/pyrotechnika/index.xhtml

S blížícím se koncem roku mnozí občané nakupují  pyrotechniku. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla. Zároveň upozorňujeme občany, jen několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí! Při používání pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše způsobuje pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Používejte prosím pyrotechniku s rozumem a se vší opatrností.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky???

 • pyrotechniku nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit
 • nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti
 • výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat
 • při používání se vždy řídit návodem
 • při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na druhé
 • s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by ji měl střízlivý člověk
 • v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty
 • kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké
 • pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem
 • rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat

Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat dle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba do velkého obchodního domu, kde je větší záruka, že se zde nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou.

Pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií:

 • Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.
 • V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.
 • Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.
 • Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Policie České republiky proto občanům doporučuje používat pouze schválené výrobky, pozorně si přečíst návod k použití, dodržovat zásady pro bezpečnou manipulaci s pyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření, k tomu, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 30. 12. 2021

tel. 731 195 321

vytisknout  e-mailem