Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Šikana

Šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí

Rodiče pozor!!!

 • Máte doma dítě školního věku?
 • Mluvíte s ním na téma dětská šikana?
 • Máte pocit, že Vašeho dítěte se to netýká? Možná ano, ale co když to tak není?
 • Vsaďte na prevenci a nepodceňujte nebezpečí šikany!

Co je to šikana?

 • jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí
 • zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškození věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování
 • většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, v případně v okolí bydliště
 • nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví

Druhy šikany

 • Fyzická agrese – agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, případně předměty, kterými učiní útok důraznějším
 • Slovní agrese a zastrašování – agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo jí zastrašuje
 • Krádeže, ničení a manipulace s věcmi – agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené
 • Násilné a manipulativní příkazy – agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům

Jaké může být dítě – agresor?

 • Hrubián – primitivní, impulsivní, hrubý, s kázeňskými problémy, má narušený vztah k autoritě. Šikanuje tvrdě nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost.
 • Elegán – velmi slušný, kultivovaný, zvýšeně úzkostný. Šikanuje cíleně a rafinovaně, bez přítomnosti svědků.
 • Vtipálek – optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, většinou oblíbený a vtipný. Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních.

Jak poznáte dítě agresora?

 • Bývá zpravidla starší, tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům i učitelům.
 • Může být všeobecně oblíbený, temperamentní, sebevědomý, méně nadaný a někdy až překvapivě nebezpečný.
 • V kolektivu často vystupuje v roli vůdce.

Kdo bývá dětskou obětí šikany?

 • Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit
 • Dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru
 • Dítě fyzicky slabé, která těžko navazuje osobní kontakt s ostatními dětmi
 • Dítě duševně zaostalejší, popřípadě pomalejší v uvažování
 • Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny
 • Dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský génius

Jaké následky může mít šikanované dítě?

 • V dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození fyzického a psychického zdraví
 • Poškození bývají mnohdy nevratného charakteru, osobnost jedince je narušena dříve, než se stačila plně rozvinout
 • Dochází k přetrhání citových vazeb na své blízké
 • Ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry k autoritám

Varovné signály pro rodiče!

 • Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád
 • Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole
 • Špatně usíná, zdají se mu hrůzné sny, křičí ze spaní
 • Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu
 • Před odchodem do školy si často stěžuje na zdravotní problémy
 • Dítě často navštěvuje lékaře, má zvýšenou absenci, někdy i neomluvené hodiny
 • Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich
 • Často potřebuje peníze, kupuje fiktivní školní pomůcky a neplatí obědy
 • Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění
 • Vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce pokusí

Jak mají rodiče postupovat? Co mohou při podezření na šikanu dělat?

 • Především ujistěte dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaší plnou důvěru a může se spolehnout na vaší ochranu
 • Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací
 • Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny
 • V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky
 • Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, například na třídní schůzce, možná nebudete sami
 • Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem
 • Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze po telefonu
 • Nebojte se požádat ředitele školy o přeložení dítěte do jiné třídy nebo školy
 • Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školní úřad nebo na školní inspekci
 • V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR

Lidská práva a právní následky

 • Šikana může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů.
 • Osoba mladší 15ti let není trestně odpovědná, ale soud pro mládež jí může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže některé z následujících opatření: dohled probačního úředníka, zařazení do výchovného programu a nebo ochrannou výchovu
 • Trestní odpovědnost mladistvých je posuzována soudy pro mládež podle zákona č. 218/2003 Sb., s ohledem na rozumnou a mravní vyspělost osoby, proti níž se vede trestní řízení.
 • Po dodržení 18ti let věku jsou osoby plně trestně odpovědné a projednávají se běžným způsobem v trestním řízení.

Tomáš Krupička, e-mail: pisln@mvcr.cz.

vytisknout  e-mailem