Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Šetření dopravní nehody

Žadatelka požádala o informace týkající se šetření dopravní nehody.  

Otázky:
  1. Jaká je zákonná doba pro ukončení šetření dopravní nehody?
  2. Jak postupuje policie vůči řidiči, který se nedostaví opakovaně k výslechu?
  3. Co se stane, pokud se řidič nedostaví k výslechu rok od nehody?
  4. Může účastník nehody žádat pojišťovnu o zálohu z povinného ručení?
  5. Jak se evidují dopravní nehody, které údaje předává policie na server Kanceláře pojistitelů?
  6. Kdy může účastnice dopravní nehody požádat o zálohu z povinného ručení řidiče? 
Odpovědi:
 
Ad 1. Tato doba je obecně stanovena v ustanovení § 58 odst. 2 písm. f zákona č. 200/1992 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o přestupcích), kde je stanoveno, že orgán policie učiní oznámení do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.
Ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3) písm. b téhož zákona, orgán policie věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.
  
Ad 2. V případě, že dojde ze strany policie k výzvě k podání vysvětlení ve smyslu § 61 odst. 1 písm. a zákona č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, může být ve smyslu ustanovení § 61 odst. 5 osoba předvedena a po podání vysvětlení jí policista ihned propustí.
 
Ad 3. V daném případě bude věc ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3 písm. b zákona o přestupcích odložena.
 
Ad 4. Tato informace je uvedena ve smlouvě, kterou jste uzavřela s pojišťovnou.
 
Ad 5. Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod je upravena v ustanovení § 123 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Ve znění ustanovení § 123 – nazvaného „Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod“, je v odstavci 2 uvedeno že:
            evidence dopravních nehod obsahuje
       a) údaje o účastnících dopravní nehody,
       b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě,
       c) údaje o místu a době dopravní nehody,
       d) údaje o příčinách dopravní nehody.
           
Ad 6. viz. odpověď uvedená v ad 4.


7. 9. 2010

vytisknout  e-mailem