Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Setkání styčných důstojníků České republiky pro migraci a doklady na ŘSCP

Na konci února (19. – 20.2. 2014) se v Praze na Ředitelství služby cizinecké policie konalo dvoudenní Instrukčně metodické zaměstnání vztyčných důstojníků České republiky pro migraci a doklady. 

Jednání zahájil ředitel Ředitelství služby cizinecké policie plk. Mgr. Milan Majer, který styčným důstojníkům poděkoval za jejich činnost na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, která je mnohdy velmi náročná vzhledem k různorodým pracovním i životním podmínkám v jednotlivých státech.
 
Styční důstojníci pro migraci a doklady jsou vysíláni z ŘSCP, jednotlivých KŘP ČR a OAMP MV ČR  na zahraniční služební cesty na zastupitelské úřady České republiky k plnění úkolů v oblasti vízové agendy se zaměřením na rizika nelegální migrace. Prověřují pravost a platnost dokladů předkládaných cizincem při podávání žádosti o vízum nebo povolení k pobytu v ČR, poskytují pracovníkům zastupitelského úřadu metodickou a odbornou podporu, spolupracují se zastupitelským úřadem při provádění pohovorů se žadateli o udělení víz a povolení k pobytu v ČR, spolupracují se styčnými důstojníky pro migraci ostatních států EU a třetích zemí a plní další úkoly stanovené „Dohodou o vysílání vztyčných důstojníků České republiky pro migraci a doklady na zastupitelské úřady České republiky“ uzavřené mezi MV ČR a MZV ČR.
 
Dalšími účastníky setkání byli plk. JUDr. Miloš Smetana, vedoucí Odboru podpory výkonu služby ŘSCP, Ing. Hana Flanderová, ředitelka Odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR, Ing. Pavel Kučera, z Odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR, kpt. Mgr. Lucie Procházková, z OPVS ŘSCP – oddělení VISION, zástupce zpravodajských služeb a policisté z Odborů cizinecké policie Krajských ředitelství policie ČR, kteří diskutovali o svých „misích“ a specifických problémech a poznatcích získaných během působení na zastupitelstvích ČR v jednotlivých státech.
 
Plk. Mgr. Milan Majer ocenil vybrané policisty a udělil bronzovou Pamětní medaili ŘSCP prap. Martině Svobodové z Odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků. Policistka působila v letech 2011 – 2013 na pozici styčného důstojníka pro migraci a doklady na zastupitelských úřadech České republiky v Ulánbátaru, Hanoji a Pekingu. Dalšími oceněnými byli nprap. Mgr. Libor Pavlica, z Odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, který v letech 2007, 2010 a 2012 zastával pozici vztyčného důstojníka na zastupitelských úřadech ČR v Moskvě a Ulánbátaru a kpt. Mgr. Martin Wasserbauer, z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, působící v letech 2010 – 2013 na zastupitelských úřadech České republiky v Káhiře a ve Lvově. Oběma policistům předal ředitel služby Účastnický odznak Služby v zahraničí.

vytisknout  e-mailem