Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář ke korupčnímu jednání

Ve dnech 18. – 19. září 2012 uspořádali pracovníci Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřováni (ÚOKFK SKPV) seminář na téma odhalování a vyšetřování korupčních jednání. Tohoto semináře se účastnilo cca 100 kriminalistů z celé České republiky, kteří působí jak na krajských policejních ředitelstvích, tak na celorepublikových útvarech. 

Seminář zahájil příspěvkem na téma „Systémová korupce“ doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Problematiku specifik trestního procesu ve vztahu ke korupčním kauzám následně prezentovala pražská vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., která mj. rozebrala i vybrané instituty trestního řádu, se kterými orgány činné v trestním řízení pracují při odhalování a vyšetřování korupce. Rovněž policisty informovala o záměru zřízení protikorupčního „speciálu“, který by měl v budoucnosti působit při Nejvyšším státním zastupitelstvím.  První přednáškový den uzavřela delegace Úradu boja proti kurupcii Prezidia Policajného sboru Slovenské republiky, která své české kolegy seznámila se svými zkušenostmi s vyšetřováním korupčních kauz na Slovensku.
 
Druhý den patřil prezentacím konkrétních případových studií. Nejprve podrobně rozebrali případ korupce ve státní správě příslušníci rakouského Spolkového úřadu pro boj s korupcí a prevence korupce. Jako poslední na semináři vystoupil JUDr. Adam Borgula z pražského Vrchního státního zastupitelství, který účastníky seznámil s případovými analýzami dvou kauz, kterými se jako žalobce zabýval. Rovněž poukázal na konkrétní problémy, které se mohou vyskytnout při vyšetřování korupčních případů.
 
Tento seminář by měl přispět k efektivnějšímu přístupu policistů při odhalování a vyšetřování korupce.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
20. září 2012
 

vytisknout  e-mailem