Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sdružení pro integraci a migraci o.p.s.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o následující informace: 

1. Kolik rozhodnutí o správním vyhoštění bylo vydaných v průběhu měsíců leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2023 (pro každý měsíc zvlášť) na mezinárodních letištích v České republice? Kolik z těchto rozhodnutí bylo vydaných na vstupu či příletu? Jaká byla státní příslušnost osob, kterým bylo uloženo správní vyhoštění na příletu?

2. Kolik z těchto rozhodnutí bylo uděleno osobám mladším než 18 let?

3. Kolika cizincům byl v průběhu měsíců leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2023 (pro každý měsíc zvlášť) odepřen vstup na mezinárodních letištích v České republice ve smyslu §9 odst. 1 zák. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Jaká byla státní příslušnost osob, kterým byl v uvedeném období odepřen vstup na území ve smyslu §9 odst. 1 zák. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na mezinárodních letištích v České republice?

4. Kolik z těchto rozhodnutí bylo uděleno osobám mladším než 18 let?

5. Kolik cizinců podalo v průběhu měsíců leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2023 žádost o udělení mezinárodní ochrany policii hraničním přechodu ve smyslu §3a odst. 1 písm. a) bod 1. zák. o azylu na mezinárodních letištích v České republice? Jaká byla jejich státní příslušnost

6. Kolik z těchto cizinců bylo osobou mladší než 18 let?

7. Kolik cizinců podalo v průběhu měsíců leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2023 žádost o udělení mezinárodní ochrany policii v příjímacím středisku ve smyslu §3a odst. 1 písm. a) bod 12 zák. o azylu na mezinárodních letištích v České republice? Jaká byla jejich státní příslušnost?

8. Kolik z těchto cizinců bylo osobou mladší než 18 let?“.

Ředitelství služby cizinecké policie posoudilo žádost z hlediska zákona č. 106/1999 Sb. a poskytuje následující:

Ad 1 a Ad 2)

Požadované informace o vydaných správních vyhoštěních na mezinárodních letištích České republiky za období leden až září 2023 jsou uvedené v příloze č. 1.

Ad 3) a Ad 4)

Požadované informace o odepření vstupu na mezinárodních letištích České republiky ve smyslu § 9 odst. 1 zák. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů za období leden až září 2023 jsou uvedené v příloze č. 2.

Ad 5 a Ad 6)

Požadované informace o počtu cizinců, kteří v období leden až září 2023 podali žádost o udělení mezinárodní ochrany policii na hraničním přechodu ve smyslu § 3a odst. 1 písm. a) bod 1. zák. č. 325/1999 Sb., o azylu na mezinárodních letištích v České republice jsou uvedené v příloze č. 3.

Ad 7) a 8)

Dovolujeme si Vás upozornit, že Ředitelství služby cizinecké policie statistiky o žádostech o udělení mezinárodní ochrany podané v přijímacím středisku na mezinárodních letištích ve smyslu § 3a odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nezpracovává. Požadované informace jsou v gesci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

kpt. MgA. Patricie Peterková, 20. listopadu 2023

vytisknout  e-mailem