Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzít písemnost - Vitali POPOVI

Č. j. KRPB-36901-45/TČ-2024-060613-MMT, Vitali POPOVI, roč. 1974 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16
695 29 Hodonín

Č. j. KRPB-36901-45/TČ-2024-060613-MMT

V Hodoníně dne 25.dubna 2024

SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., tr. řádu

 Adresát: Vitali POPOVI, nar. 14.01.1974, trv. bytem Akademika Pavlova 140D, Charkov, Ukrajina.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Akademika Pavlova 140D, Charkov, Ukrajina.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Obvodní oddělení policie Hodonín, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.  Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby Obvodního oddělení policie Hodonín v době od 00:00 hodin do 23:59 hodin. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Martin Matras
Datum: 25.4.2024
Podpis doručujícího policisty: 

Zpracoval:
nprap. Martin Matras
vrchní inspektor


Vyvěšeno dne: 15.05.2024
Sejmuto dne: 15.06.2024

vytisknout  e-mailem