Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Mihai ROTARU

Č. j. KRPB-50091-71/TČ-2024-060288-ZK, Mihai ROTARU, roč. 1997 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno


Č. j. KRPB-50091-71/TČ-2024-060288-ZK                                                                                             Brno 31. května 2024
                                                                                                                            

                                                                                                           SDĚLENÍ
                       pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Mihai ROTARU, nar. 15.05.1997, st. přísl. ROU, Bronzului 1A, Cadlea, 500001, Rumunsko

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, MŘ Policie Brno, Cejl 4/6

Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 05.03.2024 a Usnesení dle ust. § 79f trestního řádu ze dne 31.05.2023 k čj. KRPB-50091/TČ-2024-060288-ZK.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Cejl 4/6, Brno.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Zbyněk Kroupa

Zpracoval:
nprap. Zbyněk Kroupa
Tel.: 974625972,606798063

mjr. Bc. Pavlína Koupílková
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky


Vyvěšeno dne: 15.06.2024
Sejmuto dne: 16.07.2024

vytisknout  e-mailem