Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Iryna ZAIATS

Č. j. KRPB-57888-305/TČ-2023-060288-PP, Iryna ZAIATS, roč. 2002 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno


Č. j. KRPB-57888-305/TČ-2023-060288-PP                                                                                            Brno 29. května 2024
                                                                                                                            

                                                                                                     SDĚLENÍ
                           pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (tr. řád)

Adresát: Iryna ZAIATS, nar. 19.09.2002, trv. bytem Ukrajina                             
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Jindřišská 909/14, 110 00 Praha


Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, MŘ Policie Brno, Cejl 4/6

Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu k čj. KRPB-57888-300/TČ-2023-060288-PP ze dne 29.5.2024 

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 14:30 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Cejl 4/6, Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Bc. Petr Podlas
Zpracoval:
por. Bc. Petr Podlas
974625972,606798063
petr.podlas@pcr.cz  

mjr. Bc. Pavel Rössner
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky


Vyvěšeno dne: 11.06.2024
Sejmuto dne: 12.07.2024

vytisknout  e-mailem