Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení o možnosti převzetí písemnosti - Denis KUZMINOV

Č. j. KRPB-165696-127/TČ-2022-060288-LM, Denis KUZMINOV, roč. 1995 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Cejl 4/6
611 38 Brno

Č. j. KRPB-165696-127/TČ-2022-060288-LM

Brno 12. května 2023

SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64  zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Denis KUZMINOV, nar. 17.08.1995.
Adresa, na níž má být písemnost doručena - V Závětří 1219/10, 170 00 Praha 7, Česko.


Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení - Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Cejl 4/6, 611 38 Brno.

Doručovaná písemnost - Usnesení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 11.8.2022.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30.do 14:30 hodin na OAKK SKPV MŘ Brno.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Lukáš Mazal

Zpracoval:
nprap. Lukáš Mazal
tel.: 974625746
mob.: 727933959
e-mail: lukas.mazal@pcr.cz

mjr. Bc. Pavlína Koupílková
zástupce vedoucího oddělení - vedoucí skupiny

v z. mjr. Bc. Pavel Rössner
schváleno elektronicky


Vyvěšeno dne: 27.05.2023
Sejmuto dne: 26.06.2023

vytisknout  e-mailem