Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sdělení k převzetí písemnosti - Anastasiia CHEB

Č. j. KRPB-235779-91/TČ-2022-060288-LM, Anastasiia CHEB, roč. 2003 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno

Č. j. KRPB-235779-91/TČ-2022-060288-LM                                                                                                                         Brno 4.·září·2023
 

SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 tr. řádu

 

Adresát - Anastasiia CHEB, roč. 2003
Adresa, na níž má být písemnost doručena - Ostrovní 131/15, 110 00 Praha 1

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení - Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Skupina kybernetické kriminality, Cejl 4/6, 611 38 Brno.
Doručovaná písemnost - Usnesení dle § 79f odst. 1,3 trestního řádu ze dne 04.09.2023

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 do 14:30 hodin na OAKK SKPV MŘ Brno.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Lukáš Mazal
Datum: 04.09.2023
Podpis doručujícího policisty:

Vyřizuje:
nprap. Lukáš Mazal
tel.: 974625746
mob.: 727933959
e-mail: lukas.mazal@pcr.cz

mjr. Bc. Pavel Rössner
zástupce vedoucího oddělení
schváleno elektronicky


Vyvěšeno dne: 17.09.2023
Sejmuto dne: 17.10.2023

vytisknout  e-mailem