Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sdělení informací z informačního systému cizinců v kolonce “Zaměstnavatel”

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Ředitelství služby cizinecké policie, jako povinnému subjektu, byla doručena dne 4. září 2022 prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení informací z informačního systému cizinců (dále jen „CIS“), kdy má být známo, „že u žádostí o povolení k pobytu/vízum je v CIS v kolonce “Zaměstnavatel” evidován údaj o zvoucí organizaci, příp. organizací, smluvní vztah se kterou je účelem pobytu cizince na území ČR

1. Údaj v kolonce Zaměstnavatel u první žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt podané v zahraničí a údaj v kolonce Zaměstnavatel u následné žádosti o povolení k pobytu/prodloužení pobytu podané již na území České republiky, a to u každého cizince, který podal žádost orgánu Ministerstva vnitra v období od 01.09.2019 do 31.05.2022 o udělení dlouhodobého víza/pobytu na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí za účelem spolupráce (zejména Zaměstnání či obdobný účel) se společnostmi

a. DoMyTax services s.r.o., IČ: 04830938, se sídlem Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5;

b. DoMyTax accounting s.r.o., IČ: 06755470, se sídlem Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

2. Data podání jednotlivých žádostí cizinců o vízum/povolení k pobytu dle b. 1 této žádosti.“.

Povinný subjekt posoudil žádost z hlediska zákona č. 106/1999 Sb. a ke dni 20. září 2022 odpověděl k bodu 1 žádosti daným počtem záznamů z infomačního systému cizinců, s ohledem na zadání požadavku. K bodu 2 povinný subjekt sdělil, že není schopen z výběru dat, která má k dispozici, jednoduchou procedurou získat data ve struktuře, kterou stěžovatel požaduje, proto povinný subjekt požádal ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Po zaplacení požadované částky ve výši 1 255,-- Kč, povinný subjekt stěžovateli odpověděl dne 24. října 2022 k bodu 2 žádosti ze dne 4. září 2022.

Dne 30. října 2022 obdržel povinný subjekt Vaši stížnost, kterou následně postoupil nadřízenému orgánu Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra dne 13. ledna 2023 Vaší stížnosti vyhovělo a nařídilo povinnému subjektu stížnost vyřídit.

Ze záloh CIS, které má povinný subjekt k dispozici, je možné zjistit statistiku toho, jaké subjekty se objevují u žádostí prvovstupových a jaké se objevují u žádostí následných, ale není možné tyto dvě informace propojit tak, aby se automaticky vygenerovala data ve vámi požadované formě. V souvislosti s pokynutím údaje v položce Zaměstnavatel musí povinný subjekt v rámci vyhledávání oddělit informace, které lze dle zákona poskytnout od informací, u kterých existuje zákonná překážka pro jejich poskytnutí (např. ochrana práv třetích osob).

Prověřených 39 záznamů přikládá povinný subjekt v příloze, kterou je tabulka, ve které jsou některé položky zaměstnavatele zvýrazněny barevně. Zelenou barvou jsou zvýrazněné položky, kdy řízení ve věci udělení pobytového oprávnění na území České republiky nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím ve smyslu uděleného pobytu, nebo osoba na území České republiky vůbec nepřijela. Žlutou barvou jsou zvýrazněny položky, kdy osoba má vazbu na dožadující subjekt, ale nesplňuje kritéria požadavku (např. termín podání žádosti – viz požadavek, dalším možným vysvětlením je, že položka Zaměstnavatel nebyla vyplněna). Modrou barvou jsou zvýrazněny položky, u kterých existuje zákonná překážka pro jejich poskytnutí. K tomuto je vydáno rozhodnutí o částečném neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

kpt. Bc. Josef Urban
02.02.2023

vytisknout  e-mailem