Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rychlostní limity

PLZEŇ - Každý den se řidiči projíždějící Plzní mohou setkat s měřením rychlostí. Řidiči, spěchejte pomalu! 

 

     Provoz na pozemních komunikacích je specifická oblast našeho každodenního života, která s ohledem na nutnost stanovení a samozřejmě dodržování pravidel je upravena zákonem. Základem  právní úpravy silničního provozu a chování všech jeho účastníků je v České republice zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ten stanoví a definuje základní pojmy, pravidla, povinnosti a oprávnění. Samozřejmě hovoří i o protiprávních jednáních a trestech, které mohou být za porušení zákonných povinností uloženy. Existují i další právní normy, které upravují provoz na pozemních komunikacích, např. trestní zákoník.
     Jak litera zákona uvádí, jako účastník silničního provozu se můžete dopustit přestupku, ale i trestného činu. Přestupky lze vyřídit uložením pokuty v blokovém řízení přímo na místě, popřípadě vydáním rozhodnutí ve správním řízení. Trestné činy v dopravě se projednávají před soudem.
     Dopravní policisté dnes a denně v rámci běžného dohledu na provoz na pozemních komunikacích, ale i v rámci preventivně bezpečnostních akcí zaměřených na různou problematiku, respektive na jednotlivé přestupky, kontrolují mimo jiné i dodržování rychlostních limitů na našich silnicích. Laicky řečeno, měří rychlost jízdy motorových prostředků a vyhodnocují, zda šoféři nejezdí rychleji, než zákon povoluje.
     Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti do 3 500 kilogramů při tom smí obcí nebo městem projíždět rychlostí maximálně 50 kilometrů za hodinu. Mimo obec je rychlost nastavena na maximálně 90 kilometrů v hodině a na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, popř. obchvatu smíme jet maximální rychlostí 80 kilometrů za hodinu.
     Pokud stanovenou rychlost překročíme, pak můžeme očekávat sankci za tento přestupek. Druh a výše trestu se pak odvíjí od míry překročení rychlostních limitů.
 
 
  • Překročí-li řidič  v obci rychlost  o méně než 20 km/h (např. pojede rychlostí 65 km/h)  nebo mimo obec o méně než 30km/h, mohou policisté tento přestupek vyřešit na místě uložením blokové pokuty do 1 000 korun a dvěma tak zvanými  trestnými body nebo může být případ předán místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, kde se sankce pohybuje od 1 500 do 2 500 korun, a uložením tak zvaných trestných bodů v počtu 2.

  • Při překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více policisté mohou tento přestupek vyřešit na místě blokovou pokutou do 2500 korun (ve správním řízení pak 2 500 až 5000 korun) a připsáním tří bodů. V tomto případě se však jedná o tak zvaný sledovaný přestupek. Pokud  totiž stejné protiprávní jednání na úseku dopravy spáchá řidič během jednoho roku dvakrát, přijde okamžitě na dobu jednoho až šesti měsíců o řidičský průkaz. Pak se nehledí na počet získaných bodů.

  • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50km/h a více pak nelze řešit na místě uložením blokové pokuty, ale případ je ihned předáván do správního řízení. Přestupci pak hrozí jednak pokuta od pěti do deseti tisíc korun, pět bodů  a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok).

 

por. Ing. Hana Štefflová
17. dubna 2015

vytisknout  e-mailem