Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozpočtář

KŘP Jihomoravského kraje, odbor personální - pracovní poměr 

     

O Z N Á M E N Í
ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje


Ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašujevýběrové řízení na obsazení pracovního místa rozpočtář, oddělení personálního plánování a analýz Odboru personálního, s místem výkonu práce Brno, předpokládaný nástup 1. července 2022 nebo podle dohody.


Charakteristika pracovního místa:

 • příprava návrhu rozpočtu mzdových prostředků pro Krajské ředitelství policie JmK, včetně rozpisu závazných ukazatelů a limitů na jednotlivé vnitřní organizační články,
 • plnění úkolů spojených s rozpisem a správou stanovených závazných ukazatelů a rozpočtových limitů mzdových a souvisejících výdajů včetně rozpočtových opatření (vlastní i vystavená),
 • odpovědnost za čerpání mzdových rozpočtových prostředků a nastavení příslušných limitů organizačním článkům ředitelství, městskému ředitelství a územním odborům (odměny, peněžní dary, mzdové objemy apod.),
 • zpracování analýz a prognóz vývoje a potřeb pro plánování rozpočtu služebních příjmů, platů, zákonného pojištění, ostatních plateb za provedenou práci, sociálních dávek a ostatních provozních výdajů vyplácených spolu se služebním příjmem a platem,
 • předkládání návrhů vnitřních rozpočtových opatření v závislosti na vývoji čerpání rozpočtových výdajů a plnění rozpočtových příjmů,
 • kontrola zajištění vázanosti rozpočtových prostředků, jejich časové použití a provádění kompenzací v souladu s právními předpisy,
 • zpracování výkazů, hlášení a rozborů v oblasti hospodaření s rozpočtovými i mimorozpočtovými prostředky za spolupráce s pracovníky odboru rozpočtu a účetnictví KŘP JmK a práce související s uzavřením rozpočtového období v souladu s právními předpisy a pokyny nadřízeného orgánu.


Kvalifikační předpoklady vzdělání a další požadavky pro výkon obsazované funkce:

 • vysokoškolské vzdělání, ekonomického směru - výhodou,
 • orientace v základních právních předpisech upravujících ekonomickou činnost organizačních složek státu,
 • výborná znalost práce na PC (textové i tabulkové editory, práce s internetem, elektronickou poštou),
 • samostatnost, pečlivost a přesnost,
 • znalost informačních systémů Policie České republiky – výhodou.


Platové a personální podmínky:   

 • 11. platová třída - platové rozpětí 22 980 Kč až 33 790 Kč podle délky praxe (nař. vlády č. 341/2017 Sb.),
 • zvláštní příplatek 2 200 Kč měsíčně,
 • po zapracování možnost osobního příplatku,
 • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba 3 měsíce, místo výkonu práce Brno.


Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK).


Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu
a  e-mailové adresy, zájemce doručí nejpozději do 10.6.2022 na adresu: 

Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-109027/ČJ-2022-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. e-mailem: zdenka.suchankova@pcr.cz

Případné další informace poskytne plk. Mgr. Lenka Jenková, vedoucí Odboru personálního tel.: 974 621 400.

Osobní údaje uchazeče budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s Nařízením MV č. 41/2019 o personální evidenci
a o zpracovávání osobních údajů, které s ní souvisejí.
 

vytisknout  e-mailem